Plan je duurzaamheidsreis

Zeven jaar na de lancering groeiden de SDG’s (Sustainable Development Goals) uit tot een code die wordt gedeeld door alle bedrijven en organisaties die duurzaam ondernemen als fundamenteel beschouwen voor het voortbestaan van hun activiteiten.

SDG’s voor een betere wereld

Op 25 september 2015 tekenden 193 lidstaten de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’. Daarin werden ‘s werelds belangrijkste maatschappelijke uitdagingen verankerd in een actieplan met 17 duurzaamheidsdoelstellingen, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s).

Het einddoel van die 17 doelstellingen? Een wereld bouwen die duurzaam is in zijn globaliteit. Anders gezegd, een wereld die ‘sociaal rechtvaardig, ecologisch veilig en economisch welvarend’ is. Het toepassingsgebied is dus heel ruim. Het gaat over gezondheid en opleiding, over fatsoenlijk werk, wellbeing, duurzame productie- en consumptiepatronen, maar evengoed over het behoud van de ecosystemen. Of nog, over het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.

De SDG’s zetten de koers uit die we moeten varen, als ondernemers, beleidsmakers, individuele burgers. Ze zijn een antwoord op de risico’s die onze wereld en planeet bedreigen en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Tegelijk zijn die risico’s zo ingrijpend dat we ze onmogelijk geïsoleerd kunnen aanpakken.

Tijd om anders te ondernemen

De tijd van ‘vrijheid blijheid’ is definitief voorbij. Steeds meer overheden verplichten bedrijven om bij te dragen aan het milieu (Environment), hun menselijke kapitaal met zorg te behandelen (Social) en hun organisatie op een deugdelijke manier te besturen (Governance).

Zeven jaar na de lancering groeiden de SDG’s uit tot een code die wordt gedeeld door alle bedrijven en organisaties die duurzaam ondernemen als fundamenteel beschouwen voor het voortbestaan van hun activiteiten.

Werk stap voor stap

Hoewel alle 17 SDG’s allemaal met elkaar verbonden en even belangrijk zijn, kun je als bedrijf of organisatie in stappen werken – altijd met de totaliteit in het achterhoofd – en starten met het identificeren van die domeinen die de grootste impact hebben op wat jij doet en wilt bereiken en wat jouw interne en externe stakeholders verwachten.

SDG’s worden tastbaar door ze via de ESG-criteria (Environment/Milieu, Social/Maatschappij en Governance/Bestuur) meetbaar en dus vergelijkbaar te maken.

Er bestaat niet zoiets als een one size fits all-toepassing. Elke organisatie moet op basis van eigen kunnen en kennen zijn duurzaamheidsstrategie en wellbeingcultuur uitwerken.

Meer lezen?

  • Trendrapport Wellbeing & Sustainability: samen bouwen aan duurzame groei | Veiligheidsnieuws