Betere bescherming bij incidenten met gewasbeschermingsmiddelen

Een nieuw memorandum zorgt voor een betere bescherming van de landbouwsector en de voedsleketen, maar ook van de consument bij incidenten met gewasbeschermingsmiddelen.

Nuttige middelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn nuttig in het kader van voedselzekerheid, omdat ze plantenziekten en insecten bestrijden.

Deze stoffen zijn onschadelijk voor mens en milieu als ze met de juiste kennis van zaken en volgens goede landbouwpraktijken worden gebruikt.

De handel en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sterk gereguleerd. In Europa werkt men met een toelatingssysteem: elk gewasbeschermingsmiddel dat op de Europese markt komt moet een toelating krijgen.

Incidenten met impact

In het verleden zorgden een aantal incidenten met gewasbeschermingsmiddelen voor een grote impact op de landbouwsector en de voedselketen. Bijvoorbeeld door een verontreiniging met niet-toegelaten actieve stoffen. Als dit midden in het oogstseizoen wordt ontdekt kan dit een gevolg hebben voor de oogst en leiden tot verliezen voor de landbouwers en de hele landbouwsector.

Memorandum

In 2020 werden de handen in elkaar geslagen voor het opstellen van een memorandum die niet alleen de sector, maar ook onrechtstreeks de consument een betere bescherming biedt bij incidenten met gewasbeschermingsmiddelen.

Op 13 oktober 2023 werden door het FAVV, Belplant, Phybelco, Phytosystem, Phytodis, boerenbond, ABS, VBT en FWA een memorandum van overeenstemming ondertekend. Het gaat om het Memorandum van overeenstemming inzake de opvolging van incidenten gelinkt aan gewasbeschermingsmiddelen en producten met een gewasbeschermende werking. Door het aangaan van verschillende engagementen door zowel het FAVV als deze sectororganisaties zal de samenwerking tussen alle partijen bevorderd worden en dit betekent een nog veiligere productie.

Meer informatie