Langdurig en middellang ziekteverzuim op recordhoogte

Het ziekteverzuim in ons land blijft stijgen. Waar komt die stijging vandaan?

Record

Jaar na jaar neemt het langdurig ziekteverzuim van meer dan één jaar toe in ons land, tot een recordhoogte van 3,76 procent in 2023. Ook het middellang verzuim tussen één maand en één jaar lag met 2,45 procent nooit eerder zo hoog, zo blijkt uit een analyse van Attentia. Al loopt die stijging minder gestaag, door een tijdelijke daling in 2020.

Oorzaken

Waar die stijging vandaan komt? Edelhart Kempeneers, Medisch Directeur bij Attentia duidt dit als volgt in een artikel van HR Square: “Er is de toenemende werkdruk met hoge verwachtingen en strakke deadlines. Dit wordt nog versterkt door de groeiende nadruk op individuele prestaties en productiviteit, vaak ten koste van het persoonlijk welzijn. Bovendien draagt de snelle technologische vooruitgang bij aan een ‘altijd bereikbaar’ cultuur. Maar er is ook een groeiend bewustzijn rond geestelijke gezondheid, waardoor medewerkers eerder geneigd zijn om ziekteverlof te nemen voor psychologische klachten.”

Preventief verzuimbeleid nodig

Hoe langer de afwezigheid, hoe kleiner de kans dat de medewerkers met succes weer aan het werk kan bij zijn oorspronkelijke werkgever. En hoe hoger de directe en indirecte kosten voor zowel werkgever als werknemer oplopen, zegt Dr. Kempeneers: “Bedrijven maken dus best werk van een preventief verzuimbeleid, met duidelijke procedures en afspraken, maar ook rollen en verantwoordelijkheden. Ik pleit ook voor open en transparante communicatie. Over het beleid, maar zeker ook in het kader van re-integratie. Het is een misvatting dat medewerkers die ziek thuis zitten, vooral niet gestoord mogen worden. Op een gepaste manier contact houden, is net cruciaal om langdurig zieke medewerkers opnieuw en met succes aan de slag te krijgen.”

Meer informatie

Bron: HR Square