Toezicht op welzijn op het werk in de dienstenchequesector

  • 28/02/2024

Naar aanleiding van de resultaten van de nationale campagne van 2022 in de dienstenchequesector heeft er een nationale vervolgcampagne plaatsgevonden in 2023. Net als de voorgaande campagnes, was het doel het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de dienstenchequewerknemers (veiligheid en gezondheid) die de activiteit huishoudhulp thuis bij de gebruikers uitvoeren.

Drie meest vastgestelde inbreuken 

Rekening houdend met de 3 meest vastgestelde inbreuken tijdens de nationale campagne 2022 werd in de dienstencheque-ondernemingen onderzocht of de essentiële elementen van het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS) werden toegepast en of de nodige preventiemaatregelen werden genomen.

Aandacht werd hierbij besteed aan de vraag of:

  • de aanwezige risicoanalyses correct en volledig waren
  • de werknemers onderworpen werden aan een voorafgaand en periodiek gezondheidstoezicht
  • de validering door de werkgever van de vaardigheden van de werknemers en het effectieve toezicht door de werkgever op de toepassing van deze vaardigheden door de werknemers op de werkplek, dus bij de gebruiker thuis.

Nationale vervolgcampagne 2023

Tijdens de nationale vervolgcampagne 2023 werden in totaal 83 inspectiebezoeken uitgevoerd, waarbij 47 vervolgbezoeken in dienstencheque-ondernemingen die tijdens de nationale campagne in 2022 zijn bezocht en 36 nieuwe bezoeken in dienstencheque-ondernemingen.

Van de 47 vervolgbezoeken werden er 29 schriftelijke waarschuwingen overeenkomstig artikel 21,2° SSW en 2 schriftelijke adviezen overeenkomstig artikel 21, 1° SSW opgemaakt. Daarnaast werden 31 processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk overeenkomstig artikel 21, 5° opgemaakt.

Van de 36 nieuwe bezoeken in de dienstencheque-ondernemingen werden 34 schriftelijke waarschuwingen en 3 schriftelijke adviezen opgesteld.

De top 3 van vastgestelde inbreuken had opnieuw betrekking op de volgende verplichtingen:

  1. de aanwezigheid van de specifieke risicoanalyses (chemische agentia, manueel hanteren van lasten en moederschapsbescherming);
  2. het verplicht gezondheidstoezicht: voorafgaand en periodiek;
  3. toezicht door de hiërarchische lijn bij de gebruiker om na te gaan of het materiaal (chemische agentia, arbeidsmiddelen) geschikt is.

De resultaten van deze vervolgcampagne (2023) zullen nu verder worden besproken met de sociale partners. Binnen het meerjarencontroleprogramma van FOD Werkgelegenheid is een verdere opvolging voorzien in het jaar 2024.

Meer informatie

Bron: FOD WASO