ESG-rapportage: webinar en gids VBO

ESG-rapportage zal niet enkel voor grote bedrijven maar ook voor KMO’s en toeleveranciers aan grote bedrijven de komende jaren een belangrijke rol spelen. Op 22 april 2024 organiseerde het VBO, samen met enkele partners zoals Agoria, hierover een webinar waarbij het zowel voor KMO's als grote bedrijven een e-gids presenteerde.

Duurzaamheid

Belgische, Europese en internationale bedrijven zetten momenteel volop in op duurzaamheid. Het is echter van groot belang dat het niet om een eenmalige inspanning gaat, maar om een continu proces van voortdurende verbetering. 

De bedoeling is om duurzame ontwikkeling in te bedden in de kern van de bedrijfsactiviteiten, een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid aan te moedigen en inspanningen te leveren om de positieve invloed van het bedrijf te vergroten. Op die manier kunnen bedrijven fungeren als katalysator voor een duurzamere toekomst en de overgang naar een gezondere planeet en een welvarendere samenleving versnellen.

In het kader van duurzaamheid zet VBO nog andere acties op touw zoals de SDG-barometer.

Rapportage op de Prenne

Volgens een persmededeling van de Europese Raad op 29 april 2024 (publicatie in Eur-lex wordt de komende dagen verwacht) wordt de rapportage voor bepaalde sectoren en bedrijven voor 2 jaar uitgesteld. Maar uitstel is uiteraard geen afstel.

Op de Prenne van 18 juni 2024 in Kortrijk Xpo kan je de sessie duurzaamheidsrapportage volgen, gepresteerd door Hildegard Deweerdt. In 2023 schreef ze hierover het boek “De ESG-plicht in de praktijk - Handleiding voor het opzetten van een duurzaamheidsverslag”. 

Meer informatie

Bron: Verbond van Belgische Ondernemingen