Lancering nieuwe website “Datamining” FOD WASO

  • 17/05/2024

Ten gevolge van het actieplan Nextgen EU, dat opgelegd werd als herstelplan na de Corona pandemie, heeft de FOD WASO een 4 jarenplan opgemaakt met als doel het creëren van een website, waar iedereen die betrokken is bij Welzijn op het Werk de nodige informatie kan opvragen en die de werktitel "Datamining" meekreeg. Een team van diverse personen werkte hier hard aan en op dinsdag 14/05/24 mocht deze website dan ook “live” gaan.

Objectieven

De grootste objectieven van deze website waren het verbeteren van de visibiliteit en toegankelijkheid van de gegevens, bijdragen aan de gegevens omtrent de psychosociale belasting en tevens het bijdragen aan een duurzame verbetering van de werkomstandigheden.

Data

Er werden diverse databronnen geraadpleegd, gaande van bevragingen door Eurofound & de Barometer (beiden door EU-OHSA) tot diverse belangenverenigingen die hun data aanleverden, zoals: IMAMI, Fedris, Co-Prev, Empreva, Medex en Serv.

Zo kwam men dus tot een databestand van een 550-tal indicatoren, gaande tot 2022, waarin alle data raadpleegbaar zijn rond 3 grote thema’s:

  • Gevaren en blootstelling (de 5 A’s)
  • Gevolgen en schade
  • Preventie

Rond deze thema’s vindt men dus niet alleen statistiek, maar ook een resem aan tools zoals VIK’s, risicoanalyses, wetgeving, E-learnings tot zelfs spelletjes. Ook zijn alle data te exporteren naar diverse bestanden en extensies.

Toekomst en meer informatie

Er werd nog met veel aandacht gekeken naar 2026, wanneer het – Europees gesubsidieerde – project afloopt en uiteraard nog verder zal ontwikkeld worden.
Neem gerust een kijkje op de website "Dataming"

Auteur: David Van Oppen - Prebes VZW
Bron: FOD WASO - presentatie 15/05/2024