Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Belgische dronewetgeving van kracht

Op 15 april verscheen in het Belgisch Staatsblad de wetgeving die het gebruik van drones in het Belgische luchtruim regelt. Dat maakt dat dronebedrijven vanaf vandaag professionele vluchten mogen uitvoeren.

Nieuwe Europese marktrichtlijnen

Recent verschenen enkele KB’s die een omzetting zijn van Europese marktrichtlijnen. Op vrijdag 15 april 2016 verscheen het KB van 1 april 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm. Dit KB heeft weinig implicaties voor een doorsnee preventieadviseur.

Wijziging KB arbeidsplaatsen

Bij de omzetting van de ARAB-artikels over verlichting en verluchting in 2012 naar de Codex, verdwenen de lux-waarden en de relatieve luchtvochtigheid uit de welzijnswetgeving. Dit wordt nu teruggedraaid. Met toevoeging van een maximaal CO2-gehalte voor een gezonde werkplaats.

Strafbaarstelling pesten: vergis u niet van strafwetboek

Op 27 januari 2016 was er een persbericht rond de uitbreiding van het sociaal strafrecht met (seksueel) geweld en pesten op het werk, nadat het wetsontwerp in de commissie justitie was goedgekeurd. Deze uitbreiding was maar een deel van een grotere aanpassing van het Sociaal Strafwetboek. 

Aanpassingen Sociaal Strafwetboek

Op donderdag 18 februari 2016 werd het “Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht” (DOC 1442) goedgekeurd in de plenaire vergadering van De Kamer, nadat het op het op 27 januari 2016 werd goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken. Nu is het wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vaarwel PBM-richtlijn, welkom PBM-verordening!

Op 21 januari 2016 werd in het Europees Parlement in Straatsburg de nieuwe PBM-verordening goedgekeurd. Deze vervangt de economische PBM-richtlijn 89/686/EEG die zich richt tot fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen en die in België via het KB van 13 december 1992 werd omgezet.

Publicatie van het Seveso-samenwerkingsakkoord

Geen paniek, want de inwerkingtreding zal nog niet voor morgen zijn. Donderdag 20 augustus 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2015. 

Nieuw KB sociale verkiezingen

De wet van 2 juni 2015 wijzigt nauwelijks iets aan de verkiezingsprocedure. Het is voornamelijk een juridische herschikking van de wetteksten.

Homologatie van voertuigen (KB 14/04/2009)

Homologatie betekent dat er testen uitgevoerd worden op een voertuig om na te gaan of dit voertuig voldoet aan de gestelde technische en administratieve vereisten waardoor het op een verantwoorde manier kan deelnemen aan het openbaar vervoer.

 

Schrijf je in voor de Prebes nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter!

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld, inclusief tips & tricks, handige downloads, ... Tweewekelijks
Vacatureflash Overzicht van de nieuwe vacatures in de preventiewereld Elke donderdag
Bijscholingen Prenne, opleidingen, provinciale activiteiten, ... Wekelijks
Starters Infomail waar we starters wegwijs maken in de preventiewereld Driemaandelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.