Basiscursus preventieadviseur

Wil je graag preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan de opzet van een veiligheidsbeleid? En heb je dus nood aan een stevige basis om je te oriënteren in reglementering en preventietechnieken? Dan is de basiscursus preventieadviseur het antwoord op jouw vragen.

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


Kermt

Limburg

07/10/2019
9.00u

Meer info

Gent

Oost-Vlaanderen

09/10/2019
9.00u

Meer info

Kermt

Limburg

03/02/2020
9.00u

Meer info

Gent

Oost-Vlaanderen

05/02/2020
9.00u

Meer info
 

Interesse in een in-company opleiding?
Contacteer ons vandaag nog!

Doelgroep

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. De opleiding richt zich tot personen die het getuigschrift van preventieadviseur niveau 3 willen behalen. Ook is de opleiding nuttig voor medewerkers van de diensten voor Preventie en Bescherming en leden van de Hiërarchische Lijn.

Het programma

Meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid kan alleen gebeuren door een gevormd preventieadviseur. Artikel 21 van het Besluit Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk bepaalt dan ook: "De preventieadviseurs bezitten voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in afdeling 2 te kunnen vervullen."

De cursus is modulair opgebouwd. Je kan je ook voor één of meerdere modules ingeschrijven. Je ontvangt een attest van aanwezigheid voor de betreffende module. Als je de volledige cursus hebt gevolgd en slaagt voor de evaluatieproef, ontvang je een getuigschrift 'Basiscursus Preventieadviseur'. De evaluatieproef omvat praktische kennis en een paper over een onderwerp in relatie met het preventiebeleid in je eigen onderneming. Download hier het voorblad van de paper.

 

Het programma *
Welzijn op het werk/ stakeholders
Belgische Welzijnswetgeving & werken met derden, bijzondere werknemerscategorieën
Beleid inzake welzijn werknemers bij de uitvoering van hun werk
Comité Preventie & Bescherming - Basisoverlegcomité
 Interne dienst preventie & bescherming op het werk
Gezondheidstoezicht & Arbeidshygiëne: topic Biologische agentia / EHBO 
Inleiding tot de Ergonomie
Inleiding tot de psychosociale aspecten
Risicobeheer 
Arbeidsveiligheid: mechanische risico’s
 Arbeidsveiligheid: elektrische risico’s
Arbeidsveiligheid: intern transport
Brandpreventie & brandbestrijding
Werken op hoogte
Collectieve & Persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbeidshygiëne: topic Gevaarlijke stoffen & producten
Bestelling & indienstname procedure
Instructies & vorming
Arbeidsongevallen & veiligheidsparameters
Arbeidsplaatsen & Arbeidshygiëne: topic omgevingsfactoren - Fysische agentia

* inschrijven kan per module.

 

Educatief verlof en opleidingscheques

Als deelnemer van de basiscursus preventieadviseur kan je educatief verlof aanvragen. We zijn een erkende opleidingsinstelling, je kan dus betalen met opleidingscheques indien je hier voor in aanmerking komt. 

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV): de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie. Meer hierover op www.vlaanderen.be

Voorblad paper

Download hier het voorblad van de paper.

 

Attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Bij alle bijscholingen via Prebes ontvang je steeds een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Ontvang tot 40% korting via de kmo-portefeuille. Prebes is erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding, met erkennigsnummer DV.O109829. Op www.vlaio.be vind je het regelement.

Bouwsubsidie

Als bouwbedrijf kan je sectorale tussenkomsten voor je arbeiders PC 124 aanvragen (enkel via Constructiv). Deze bouwsubsidie is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Docenten

Gent: Geert Blancke, Piet Franssen, Bert Raes, Willem Delrue, Luc Bosschaert, Lieven Dieussaert, Geert Vandenberghe.
Kermt: Dominic Hermans, Pieter De Munck, Erik Remels, Piet Posen, Guido Vanhove, Katrien Bruyninx, Bert Swijsen, Leo Nijsen, Dany Vanharen, Christel Swinnen, Theo Schildermans.

"Veel dank voor de goede begeleiding van alle docenten van de basiscursus preventieadviseur. Blij dat ik deze opleiding bij jullie gevolgd heb!"

Kermt

Limburg

07/10/2019
9.00u

Meer info

Gent

Oost-Vlaanderen

09/10/2019
9.00u

Meer info

Kermt

Limburg

03/02/2020
9.00u

Meer info

Gent

Oost-Vlaanderen

05/02/2020
9.00u

Meer info

Interesse in een in-company opleiding? Laat ons iets weten en wij laten de docent van de opleiding contact met je opnemen om de inhoud op maat van je bedrijf samen te stellen.

  • opleidingen@prebes.be
  • 011/28 83 43