Veilig en gezond omgaan met chemische stoffen: een leidraad voor de Preventieadviseur (chemische basisbegrippen)

Ben je je bewust van de chemische stoffen die aanwezig zijn in jouw bedrijf? Heb je aandacht voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische agentia? En wil je jouw kennis verruimen om de risico's beter te kunnen inschatten? Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs die willen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia.

  • 2 dagen
  • 505 excl. btw

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


Herentals

 

07/11/2024
9.00u

Meer info

Roeselare

 

13/03/2025
9.00u

Meer info
 

Doelgroep

Preventieadviseurs en medewerkers van de preventiedienst, die in hun job in aanraking komen met chemische producten, die hun kennis over chemische agentia willen aanscherpen of opfrissen.

Het programma

Chemische stoffen zijn overal aanwezig, in elk bedrijf en in elke werkplaats. De aanwezigheid en het gebruik ervan is niet zonder risico’s. Vandaar een globale, Europese en Federale aanpak. Door het Globally Harmonized System (GHS-CLP) is er een wereldwijde harmonisatie van gevarensymbolen (pictogrammen), gevarenaanduidingen en voorzorgmaatregelen van stoffen en mengsels gekomen. Door REACH worden fabrikanten en importeurs uit Europa verplicht om correcte en gedetailleerde informatie van chemische stoffen via Veiligheidsinformatiebladen aan de gebruikers over te maken. En door het KB Chemische agentia worden werkgevers verplicht de risico’s verbonden aan het gebruik van chemische agentia op de werkplek voldoende te beheersen.

Eerst lichten we chemische basisbegrippen, fysische en chemische processen toe. Daarna gaan we dieper in op de gevaarlijke eigenschappen van stoffen & mengsels en leren we je hoe je gedetailleerde informatie uit de veiligheidsinformatiebladen correct interpreteert. Tenslotte leren we op een praktische wijze hoe je een risicoanalyse chemische agentia op de werkvloer uitvoert en hoe je tot de juiste preventiemaatregelen komt.

Het programma

Basisbegrippen Chemie voor de preventieadviseur

Toxicologie en toxicokinetiek
CLP Indeling, etikettering en verpakking
Het veiligheidsinformatieblad
De wetgeving in de Codex Welzijn
Chemische agentia - Risicobeheersing op de werkvloer
Risicoanalyse - Praktijktoepassing

 

 

 

Attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Bij alle bijscholingen via Prebes ontvang je steeds een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Ontvang tot 30% korting via de kmo-portefeuille. Prebes is erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding, met erkennigsnummer DV.O109829. Op www.vlaio.be vind je het regelement.

Bouwsubsidie

Als bouwbedrijf kan je sectorale tussenkomsten voor je arbeiders PC 124 aanvragen (enkel via Constructiv). Deze bouwsubsidie is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Docenten

Ludo Colaers Linked-in

"Voel je je wat onzeker om de risico’s van chemische agentia te beoordelen en te beheersen? Geen nood, ik help jou om de ideale basis om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te verwerven."

Herentals

 

07/11/2024
9.00u

Meer info

Roeselare

 

13/03/2025
9.00u

Meer info