Zorgzaam omgaan met kritieke gebeurtenissen op het werk

Expert Erik de Soir licht in deze opleiding helder toe wat een schokkende gebeurtenis teweeg brengt, wat normale reacties zijn, wanneer verdere hulp vereist is en hoe je best reageert en eventueel adviseert.

Je krijgt ook een leidraad om als preventieadviseur of vertrouwenspersoon een traject van acute crisisopvang en nazorg bij kritieke gebeurtenissen op het werk uit te werken.

 • 1 dag
 • 350 excl. btw

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


 

Doelgroep

De opleiding is in eerste instantie gericht op vertrouwenspersonen. Maar iedereen die een gelijkaardige rol opneemt in een organisatie kan hieruit leren.

Het programma

Een arbeidsongeval, een plotseling overlijden van een collega of een gewelddadige overval betekent voor vrijwel iedere werknemer een schokkende ervaring. Medewerkers die zoiets meemaken kunnen kort erna, maar soms ook pas lange tijd hierna hulp zoeken, misschien ook bij jou als vertrouwenspersoon. Daarom is het handig om inzicht te hebben in wat een schokkende gebeurtenis teweeg brengt, wat normale reacties zijn en wanneer verdere hulp vereist is. Op die manier kan je ondersteunend werken door medewerkers correct te adviseren en waar nodig eventueel door te verwijzen na een schokkende gebeurtenis.

Preventieadviseurs en vertrouwenspersonen krijgen in deze opleiding een leidraad om een traject van acute crisisopvang en nazorg bij kritieke gebeurtenissen op de werkvloer uit te werken. Deze doorgedreven dagopleiding kan worden gezien als een basisopleiding voor eerste en tweedelijnshulpverlening, na gebeurtenissen waarbij mensen een acuut verlies of psychologische traumatisering meemaken. Het zorgtraject bevat de eerste psychologische hulp op de plaats van het gebeuren (EPsyHBO), de slecht-nieuws-melding aan de getroffenen, het verschaffen van de nodige stabilisatie als startpunt voor de emotionele doorwerking van ingrijpende gebeurtenissen en het plannen van de uitgestelde hulpverlening.

Over Eric de Soir als lesgever

Kwetsbare slachtoffers groeien onder zijn begeleiding uit tot weerbare mensen en hij helpt hen om de draad van het leven opnieuw op te pakken. Zijn kennis van het vak en zijn aparte manier van aanpakken werken langs verschillende wegen bevrijdend. Lees hier zijn biografie.

 

Het programma

Deel 1

 • Kennismaking en rondgang in de groep: bepaling van vormingsprioriteiten en belangrijke persoonlijke vragen uit de praktijk gegrepen
 • Ervaringsgerichte exploratie van ingrijpende gebeurtenissen: wat is traumatogeen? wat is depressogeen? interacties tussen verlies- en schokervaringen?
 • Introductie van de matrix van de psychosociale crisisopvang: een globaal referentiekader voor de psychologische hulp tijdens, onmiddellijk na en lang na een ingrijpende gebeurtenis
 • Mechanismen voor acute schok- en rouwverwerking: praktijkanalyse en lessons learned aan de hand van reële voorbeelden op de werkvloer
 • Uitwerking van een oefening rond de diverse mogelijkheden voor acute terreinopvang

Deel 2

 • Interactie met slachtoffers en hun betekenisvolle anderen op de plaats van het gebeuren en/of onmiddellijk daarna: kwalitatieve crisisanalyse van een crisis
 • Interactie met slachtoffers en hun betekenisvolle anderen: slecht nieuws melden, de waarheid spreken, luisteren naar verdriet en verlies, omgaan met de schok, hulp bij problemsolving, ...
 • Bespreking en discussie in groep: analyse van recente traumatogene gebeurtenissen in individueel of collectief verband
 • Stabilisatie- en verbalisatietechnieken: eerste psychologische ontlading, herstel en recuperatie, opmaken van een psychologisch bilan, psychologische triage, psychologische debriefing en triage, oefeningen in groep
 • SWOT analyse van structurele terreinopvang bij plots overlijden

 

Attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Bij alle bijscholingen via Prebes ontvang je steeds een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Ontvang tot 30% korting via de kmo-portefeuille. Prebes is erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding, met erkennigsnummer DV.O109829. Op www.vlaio.be vind je het regelement.

Bouwsubsidie

Als bouwbedrijf kan je sectorale tussenkomsten voor je arbeiders PC 124 aanvragen (enkel via Constructiv). Deze bouwsubsidie is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Docenten

Luc Goemare Linked-in

Eric de Soir: zie website

"Een ontmoeting met Erik de Soir blijft je bij; een typerende combinatie van een persoonlijkheid, met kracht en vastberadenheid, straalt af op de wijze waarop hij in het leven recht op zijn doel afgaat."