Procesveiligheidsstudies en beheersen van procesrisico's

Ben je preventieadviseur en krijg jij wel eens te maken met processen? Heb je tips nodig om correct de procesparameters in te stellen? En wil je meer weten over procesveiligheidsstudies via Planop?

  • 3 dagen
  • 780 excl. btw

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


 

Doelgroep

Deze opleiding is zowel voor preventieadviseurs, als voor iedereen die te maken krijgt met processen. 

Het programma

Procesveiligheid gaat over de veiligheid van procesinstallaties. In deze installaties worden chemische stoffen opgeslagen, verwerkt of geproduceerd. We vinden deze installaties in de eerste plaats terug in de chemische en petrochemische industrie, maar ze zijn ook aanwezig in bedrijven uit andere sectoren (industriële koelinstallaties, solventopslagtanks met bijhorende verlaadplaatsen...). Procesveiligheid is een aparte specialisatie binnen de veiligheidstechniek. De klassieke modellen om arbeidsveiligheid te beheersen zijn niet zonder meer toe te passen voor procesveiligheid. Het ontbreken van een goed begrip van procesrisico's en van een gepaste aanpak van procesveiligheid ligt aan de basis van tal van incidenten (bijvoorbeeld het beruchte ongeval bij BP Texas in 2005).

Deze opleiding legt de focus op de veiligheid voor mens en milieu met betrekking tot de risico's verbonden aan de procesinstallaties zelf. Andere aspecten van procesveiligheid, zoals het beheersen van gevaarlijk werk of de interne noodplanning, komen niet aan bod. Enige affiniteit met de technologie van de installaties in je eigen organisatie kan een plus zijn bij het volgen van deze opleiding, maar het is zeker geen vereiste.

 

Het programma *
Globale aanpak voor het beveiligen van procesinstallaties
Uitvoeren en documenteren van procesveiligheidsstudies via Planop
Bescherming tegen brandverspreiding
Beheersen van storingen: mechanische en instrumentele beveiligingen, alarmen, lekbeperkende maatregelen
Beheersen van degradatie van omhullingen
Beheersen van verspreiding en bescherming tegen explosies

* inschrijven kan per module.

Attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Bij alle bijscholingen via Prebes ontvang je steeds een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Ontvang tot 30% korting via de kmo-portefeuille. Prebes is erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding, met erkennigsnummer DV.O109829. Op www.vlaio.be vind je het regelement.

Bouwsubsidie

Als bouwbedrijf kan je sectorale tussenkomsten voor je arbeiders PC 124 aanvragen (enkel via Constructiv). Deze bouwsubsidie is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Docenten

Peter Vansina

Koen Biermans

Kris De Troch Linked-in

Erik Dom Linked-in

Cornelis Reinhoud

Frank Maesen Linked-in

"Ik heb nu een beter begrip van hetgeen wat de Seveso autoriteiten verwachten. Goede opleiding!"