Omgaan met agressie, situaties inschatten en zelfcontrole (adequaat reageren op agressie)

Het aantal agressie-incidenten neemt toe in onze maatschappij. Ook bedrijven, organisaties, overheden en scholen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt bestaat er immers de kans op conflicten. Elk conflict kan uitmonden in bedreigingen, verbale of zelfs fysieke agressie. Vaak gaat het om een kleine minderheid van de klanten en situaties, maar toch kunnen deze een grote impact hebben op uw organisatie en haar medewerkers.

 • 2 dagen
 • 650 excl. btw

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


 

Doelgroep

Iedereen die in zijn job te maken krijgt met agressie van klanten, medewerkers, leerlingen, patienten, …

Het programma

Wat ook de oorzaak is van het agressieve gedrag het is niet altijd gemakkelijk om adequaat om te gaan met dit gedrag. Je wordt zelf kwaad of bang, je reactie om de klant te kalmeren heeft het tegenovergestelde effect, je vindt het moeilijk om duidelijke grenzen te trekken, ...

Deze opleiding heeft als doelstelling je de nodige basiskennis, vaardigheden, attitudes en zelfinzicht mee te geven om adequaat te kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag. Je leert agressie te hanteren wanneer je er zelf mee wordt geconfronteerd.

 

Het programma
Theoretisch kader
 • Verschillende soorten agressie
 • Opbouw van een agressie situatie
Eigen emotie en zelfcontrole
 • Herkennen van eigen emoties tijdens agressie
 • Toepassen van technieken om je eigen emotie onder controle te houden
 • Je eigen voorkeursstrategieën in conflictsituaties herkennen
 • Inzicht in de impact van je eigen gedrag op agressie
Inschatten van de situatie
 • Inschatten van soorten agressie
 • Impact van mogelijke escalatie van de agressie
 • Mogelijkheden overleggen en de aanpak kiezen
Agressie de-escaleren met de gekozen aanpak
 • Inzetten van verbale en non-verbale communicatie
 • Inschatten wanneer een situatie niet meer hanteerbaar is en je hulp moet halen
 • Technieken hanteren om frustratie‐agressie te de-escaleren
 • Technieken hanteren om instrumentele‐agressie te de-escaleren
 • Technieken hanteren om een crisissituatie te de-escaleren
 • Toepassing op reële cases
Afhandelen
 • Aanspreken op gedrag, gebouw laten verlaten, registreren, melden ...

Ontvang je attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Wij bieden je verschillende opties aan om jezelf bij te scholen: de Prenne, onze opleidingen en provinciale activiteiten. Hier ontvang je altijd een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille kan tot je wel 40% subsidie ontvangen. We zijn erkend als dienstverlener van de kmo-portefeuille voor de pijler opleiding. Ons erkennigsnummer is DV.O109829. Het volledige reglement vind je op www.vlaio.be.

Docenten

Kris Verstraeten Linked-in

Peter De Jonghe Linked-in

Peter Engelborgs

"Met de tools en tips van deze opleiding zal ik onze medewerkers kunnen helpen om correct met agressie om te gaan en hoe hierop te reageren."