Waarom deze opleiding?

Het aantal agressie-incidenten neemt toe in onze maatschappij. Ook bedrijven, organisaties, overheden en scholen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt bestaat er immers de kans op conflicten. Elk conflict kan uitmonden in bedreigingen, verbale of zelfs fysieke agressie. Vaak gaat het om een kleine minderheid van de klanten en situaties, maar toch kunnen deze een grote impact hebben op je organisatie en de medewerkers.

Wat ook de oorzaak is van het agressieve gedrag, het is niet altijd gemakkelijk om adequaat om te gaan met dit gedrag. Je wordt zelf kwaad of bang, je reactie om de klant te kalmeren heeft het tegenovergestelde effect, je vindt het moeilijk om duidelijke grenzen te trekken, ...

Wat kan je verwachten?

Deze opleiding heeft als doelstelling je de nodige kennis, vaardigheden, attitudes en zelfinzicht mee te geven om adequaat te kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag. De opleiding is nuttig voor iedereen die in contact komt met grensoverschrijdend gedrag van klanten, patiënten, leerlingen, werknemers, collega's, ...

Doorheen heel de opleiding worden reële cases gebruikt om de theorie toe te lichten, toe te passen en in te oefenen.

"Met de tools en tips van deze opleiding zal ik onze medewerkers kunnen helpen om correct met agressie om te gaan en hoe hierop te reageren."

Programma

 • Eigen emotie en zelfcontrole
  • Herkennen van eigen emoties tijdens agressie
  • Toepassen van technieken om je eigen emotie onder controle te houden
  • Je eigen voorkeursstrategieën in conflictsituaties herkennen
  • Inzicht in de impact van je eigen gedrag op agressie
 • Inschatten van de situatie
  • Inschatten van soorten agressie
  • Impact van mogelijke escalatie van de agressie
  • Mogelijkheden overleggen en de aanpak kiezen
 • Agressie de-escaleren met de gekozen aanpak
  • Inzetten van verbale en non-verbale communicatie
  • Inschatten wanneer een situatie niet meer hanteerbaar is en je hulp moet halen
  • Technieken hanteren om frustratie‐agressie te de-escaleren
  • Technieken hanteren om instrumentele‐agressie te de-escaleren
  • Technieken hanteren om een crisissituatie te de-escaleren
 • Afhandelen
  • Aanspreken op gedrag, gebouw laten verlaten, registreren, melden ...

Praktische info

Tijdstip: 09.00 - 16.15u
Duur: 2 dagen
Prijs: €650 excl. btw
 - Tot 40% subsidie met Kmo-portefeuille