Train De Trainer - EHBO | Safety Expertise

Train de Trainer betekent dat vakspecialisten worden opgeleid tot trainer/instructeur, om anderen te trainen op hun vakgebied. Volgens dit Train de Trainer concept leert de vakinhoudelijk deskundige de didactiek om zijn kennis en vaardigheden professioneel over te dragen in trainingen.

Met deze opleidingen pogen we de kennis en vaardigheden van (kandidaat) Instructeurs EHBO te verhogen en te standaardiseren. We gebruiken hiervoor de officiële geldende richtlijnen van de Europese & Belgische Reanimatieraad.

Door zowel theoretisch en praktisch te werken leren we vaardigheden aan die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie van instructeur EHBO. De nadruk ligt hierin grotendeels bij de praktijk en de evaluatiemomenten.

TOELATINGSVOORWAARDEN: In bezit zijn van een geldig attest “Bedrijfseerstehulpverlening”.  Indien dit basisattest ouder is dan 1 jaar zijn ook de nodige geldige bijscholingsattesten noodzakelijk.

(Kandidaat) instructeurs die het bezit zijn van een geldige badge 112, verpleegkundigen, artsen, …. hoeven geen geldig (bijscholing)attest “Bedrijfseerstehulp” voor te leggen.

Deze opleiding is in samenwerking met Safety Expertise.

 

 

  • 3 dagen

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


Denderleeuw

 

25/06/2024
8.30u

Meer info

Denderleeuw

 

26/08/2024
8.30u

Meer info

Hasselt

 

18/12/2024
8.30u

Meer info
 

Doelgroep

(Kandidaat) Instructeurs EHBO, Bedrijfsverpleegkundigen, Preventieadviseurs, Leidinggevenden die toolboxmeetings/trainingen geven ivm EHBO

Het programma

Bij de behandeling van de verschillende thema's wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de concrete taken van de veiligheidscoördinator (adviserend, coördinerend, …). Hieruit volgt dat de vorming en dus ook de evaluatie zich moet richten zowel op het verwerven van kennis, als het aanleren van vaardigheden en op attitudevorming. Het opleidingsprogramma wordt regelmatig vernieuwd met inbreng van modules die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de veiligheidscoördinator en die tegemoetkomen aan de veranderende regelgeving.

 

Het programma

DAG 1 - De cursisten volgen een volledige cursus ‘Basic Life Support (BLS)’en aansluitend een cursus ‘Paediatric Basic Life Support (PBLS)’ van telkens 3 uur. Nadien verkrijgt de cursist een attest BLS* en PBLS** erkend door de Europese & Belgische Reanimatieraad. Deze dag zal worden afgesloten met een technische opleiding van 2 uur waarin de vaardigheden worden aangeleerd om het reanimatie materiaal te onderhouden, reinigen en herstellen. Ook het integreren van software*** en elektronica tijdens deze opleidingen komt aan bod tijdens deze technische training. Eveneens het gebruik van het verslikkingset en het onderhoud hiervan is voorzien.

 

DAG 2 - Tijdens deze 8 uur durende opleiding krijgen de cursisten de opleiding ‘Basic Instructor Course (BIC)’. Deze opleiding is erkend door het ERC & BRC.

De cursisten leren de basisprincipes aan van hoe men volwassenen kan vormen in Paediatric & Basic Life Support. Dit is een didactische training die instructeurs nodig hebben om nadien de opleidingen te geven. Ze leren de nodige vaardigheden aan en trainen deze doorheen de dag via rollenspelen die door 2 docenten worden begeleid.

Een belangrijk onderdeel is het aanleren van feedback- en evaluatietechnieken die nodig zijn om testen en/of examens af te nemen indien er officiële  attesten moeten worden voorzien na het volgen van een cursus BLS of PBLS.

 

DAG 3 (voormiddag) - In dag 3 gaan we didactisch in op verschillende aspecten van EHBO. Zo bekijken we de benadering van bepaalde ziektebeelden, hoe prioriteiten zich opdringen bij bloedingen, bij beschadigingen van de huid alsook bij mogelijke besmettingen na verwondingen en hoe dit te behandelen volgens de meest recente richtlijnen.

Een onderdeel van deze is hoe de (kandidaat) instructeurs kunnen werken met rollenspelen doorheen een cursus EHBO.  Een zeer leerzame en didactische leervorm is het schminken van wonden en hoe men scenariotrainingen kan maken en begeleiden.

Tijdens het onderdeel schminken leren de cursisten de inhoud van een didactische schminkkoffer en hoe men brooddeeg kan maken welke nodig is tijdens de scenariotrainingen.

 

DAG 3 (namiddag) - Gedurende 4 uur krijgen de cursisten de opdracht om een volledig scenario uit te werken, dat nadien voor de ganse groep als fictieve cursus moet gegeven worden. Deze opdracht omvat de voorbereiding van het gekozen thema, het samenstellen van didactische hulpmiddelen en het schrijven en toepassen van een scenario.

Nadien volgt er per case een groepsgesprek waarin de cursisten elkaar kunnen evalueren en bijsturen.

 

*BLS: Basic Life Support – Reanimatie van volwassenen

**PBLS: Paediatric Basic Life Support - Reanimatie van baby’s en kinderen

***software: de cursisten brengen hun smartphone of tablet mee naar de opleiding zodat we de nodige applicaties kunnen downloaden en gebruiksklaar maken

Attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Bij alle bijscholingen via Prebes ontvang je steeds een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Ontvang tot 30% korting via de kmo-portefeuille. Prebes is erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding, met erkennigsnummer DV.O109829. Op www.vlaio.be vind je het regelement.

Bouwsubsidie

Als bouwbedrijf kan je sectorale tussenkomsten voor je arbeiders PC 124 aanvragen (enkel via Constructiv). Deze bouwsubsidie is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Docenten

Kobe Ramaekers

  • Preventieadviseur
  • Senior docent EHBO
  • Ambulancier DGH
  • Directeur Instructor trainer Europese & Belgische reanimatieraad

 

Dirk Van Besauw

  • Preventieadviseur
  • Senior docent EHBO - Brand - Veiligheid
  • Cursusdirecteur BLS & PBLS Europese & Belgische reanimatieraad
 
 

Vakspecialisten worden opgeleid tot trainer/instructeur.

Denderleeuw

 

25/06/2024
8.30u

Meer info

Denderleeuw

 

26/08/2024
8.30u

Meer info

Hasselt

 

18/12/2024
8.30u

Meer info