Nederlandse code van gezond en veilig magazijn

 • 08/02/2018

Evofenedex en de  branchevereniging van leveranciers van bouwmachines, magazijnstellingen, wegenbouwmachines en (intern-)transportmiddelen (BMWT) hebben samen het voortouw genomen om de magazijnen in Nederland veiliger te maken door deze Code Gezond en Veilig Magazijn op te stellen. Tien risico-hotspots in het magazijn zijn geïnventariseerd, waarbij per hotspot de belangrijkste risico’s zijn vermeld en oplossingen worden voorgesteld. 

10 hotspots

 1. Laaddock
 2. Gangen
 3. Magazijn- en stellingen
 4. Oorgangen
 5. Kruisingen
 6. Loop- en rijpaden
 7. In-en ompackstation
 8. Entresol
 9. Acculaadstation
 10. Bedrijfsterrein

Van RI&E naar RI&E+

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers in kaart te brengen in de vorm van een zogenoemde Risico-inventarisatie & Evaluatie, of kortweg RI&E. Een bedrijf dat aan de slag wil gaan met de Code, zal merken dat de eerste stap het maken van een RI&E is; dat is de basis.

Om van het magazijn écht een gezonde en veilige werkplek te maken, is echter meer nodig dan alleen het voldoen aan de wettelijke eis dat een bedrijf een RI&E moet hebben. De opstellers van de Code Gezond en Veilig Magazijn streven daarom naar een ‘RI&E+’.

Aanrijdgevaar

In de diverse hotspots ligt het aanrijdgevaar op de loer. Maar niet enkel in magazijnen of de logistieke sector is dit een groot risicoveld, ook in andere sectoren zoals de bouw en op de haventerreinen.

Meer informatie


Code Gezond en Veilig Magazijn op Prenne 45

01.03.18 | Code Gezond en Veilig Magazijn | 15.25 - 16.15u

EVO en BMWT ontwikkelden een code en website waarbij voor 10 risicohotspots in een magazijn, maatregelen en goede praktijken om deze te beheersen, op een bevattelijke en interactieve manier zijn voorgesteld. De bedoeling is een nieuwe impuls geven aan bedrijven om tot een effectief veiligheidsbeleid te komen en zo tot minder arbeidsongevallen, minder verzuim en een duurzame inzet van werknemers te komen.

Daniëlle Gevers Deynoot-de Booij - Beleidsadviseur, Evofenedex

Bekijk het volledige programma

Standhouders

Een aantal standhouders geven gespecialiseerd advies in intern transport, veilig rijgedrag en andere aspecten wat met deze risicovelden te maken heeft. Maak van de gelegenheid gebruik om de diverse standhouders te bezoeken.

Bekijk het overzicht van standhouders

Opleiding - Intern transport

Kom jij wel eens in contact met mobiele arbeidsmiddelen? Wil je meer inzicht in de dagelijkse risico's hieromtrent? Door het volgen van de opleiding intern transport vergroot je je inzicht in de risico’s waarmee je dagelijks wordt geconfronteerd. Je leert om gevaarlijke toestanden te detecteren en hoe hierop te anticiperen. Zowel de theorie als praktijk wordt binnen deze opleiding onder de loep genomen.

Veiligheidsnieuws

In het juni nummer van 2018 lees je hier meer over. Dus, Prebes leden, houd je brievenbus dan maar in het oog.