Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, mogelijk zelfs op bijna alle werkplekken, met als gevolg grote risico's voor veiligheid en gezondheid. Donderdag 3 mei werd de nieuwe campagne gelanceerd.

Wat is het probleem?

Een gevaarlijke stof is een vaste stof of vloeistof die, of een gas dat schade aan de veiligheid of gezondheid van werknemers kan toebrengen. Blootstelling kan plaatsvinden doordat de stof wordt ingeademd of doorgeslikt, of in de huid doordringt.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk wordt in verband gebracht met gezondheidsproblemen die acuut of op de lange termijn optreden

  • luchtwegaandoeningen (zoals astma, rinitis, asbestose en silicose);
  • schade aan inwendige organen, waaronder de hersenen en het zenuwstelsel;
  • irritatie en ziekten van de huid;
  • arbeidsgerelateerde kanker (zoals leukemie, longkanker, mesothelioom en kanker in de neusholte).

Daarnaast kan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen voor werknemers ook leiden tot het risico van brand, explosie, acute vergiftiging en verstikking.

Landbouw, industrie en bouw

Uit de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico's (Esener-2) van EU-OSHA blijkt dat gevaarlijke stoffen het meest voorkomen in bepaalde sectoren, zoals de landbouw, de verwerkende industrie en de bouw.

38% werkt met gevaarlijke stoffen

Werknemers lopen echter in alle sectoren het risico aan gevaarlijke stoffen te worden blootgesteld. Niet minder dan 38% van alle Europese ondernemingen maakt melding van potentieel gevaarlijke chemische of biologische stoffen in hun werkomgeving. Daarom is het van cruciaal belang dat de risico's worden geïdentificeerd en aangepakt.

Meer informatie

Meer over gevaarlijke stoffen op Prenne 46

MILIEU 3 | Meting en evaluatie van gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Gemiddeld werken we zo’n 75.000 uren van ons leven. De kwaliteit van de omgevingslucht waarin gewerkt wordt, is daar een essentieel onderdeel van zowel in industriële omgevingen als in kantoren. De mate van blootstelling dient te worden vastgelegd. Tijdens deze sessie zullen een aantal meetmethodes overlopen worden alsook de manier van rapporteren en vergelijken met de grenswaarden.

Cathy De Witte - key account manager air & asbestos monitoring, SGS Belgium nv

PREBENEREN 3 (90 MIN.) | Veiligheid en milieu gaan dikwijls hand in hand

De taken van de preventieadviseur en milieucoördinator liggen in dezelfde lijn. Heel wat wetgeving in de beide disciplines overlapt of er wordt onderling naar verwezen. Denken we maar aan alles wat gevaarlijke pro- ducten aangaat. En dan is er nog het belang van bewustzijn en bewustmaking op het vlak van veiligheid en milieu.

Annick Heynderickx - group ESH-manager, Agristo

GEVAARLIJKE STOFFEN | Vervoer van gasachtige producten via leidingen: recent reglementair kader

In deze presentatie wordt het KB 19/3/2017 gepresenteerd rond oprichting en exploitatie van vervoerslei- dingen als uitvoeringsbesluit van de gaswet van 1965. Het actualiseert, en vervangt, onder andere het KB 11/3/1966 en houdt rekening met de technologische ontwikkelingen, nieuwe normen en beste praktijken betreffende de veiligheid van het vervoer door middel van leidingen.

Kristof Van Bael - operations manager industrial services, Vinçotte

Bekijk het volledige programma