Wetenschappelijk artikel AED

In februari 2015 vulden 740 preventieadviseurs de bevraging over AED in. Uit die resultaten kwam dat 48% van de respondenten een AED ter beschikking hadden in hun bedrijf. Van deze AED-enquête is intussen een wetenschappelijk artikel gemaakt.

Lees het wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek 

Weinig studies zijn echter gebeurd over de aanwezigheid en het effectieve nut ervan op de werkplaats. Daarom werd in het kader van een masterproef arbeidsgeneeskunde een studie uitgevoerd in samenwerking met Prebes. Het uitvoeren van de risicoanalyse voor het al dan niet aanschaffen van een AED blijkt voor vele preventieadviseurs een probleem te zijn. Van de bedrijven met een AED doen drie kwart het goed. Ze zorgen voor opleiding, bijscholing, communicatie, controle en onderhoud en hebben een zicht op de aanwezige risico’s en de aanrijtijd van de hulpdiensten. Een kwart van de bedrijven heeft er eentje gekocht, maar geen verdere stappen ondernomen.

Doelstelling van de studie

Deze cross-sectionele studie had tot doel een beeld te krijgen van

 1. de organisatie van de eerste hulp procedures in bedrijven in Vlaanderen
 2. de aanwezigheid van de AED in bedrijven in Vlaanderen
 3. het gebruik van de AED in bedrijven in Vlaanderen
 4. de criteria die Vlaamse bedrijven hanteren om een AED al dan niet aan te kopen

Als er zich een hartfibrillatie voordoet moet men zo snel mogelijk de AED gebruiken. De overlevingskansen dalen met de tijd. In de aanbevelingen staat dat de AED binnen de 5 minuten moet gebruikt worden. In 4,2 % van de bedrijven is de gemiddelde tijd om de AED tot een werkpost te brengen meer dan 5 minuten. 

Enkele resultaten

 • Van de deelnemende bedrijven heeft 49 % (n=374) een AED
 • Slechts 23 % van de bedrijven met een AED baseerden de beslissing om een AED aan te schaffen op een risicoanalyse
 • Slechts 9 % van de bedrijven zonder AED gebruikten een risicoanalyse om te beslissen geen AED aan te kopen
 • De meeste bedrijven (79 %) met een AED controleren hun toestel intern
 • In 98,6 % van de bedrijven met een AED is er iemand opgeleid om het toestel te gebruiken
 • In 26 % van de bedrijven met een AED is niet iedereen in het bedrijf op de hoogte van de aanwezigheid van de AED
 • In 4,2 % van de bedrijven is de gemiddelde tijd om de AED tot een werkpost te brengen meer dan 5 minuten
 • In 9,6 % van de bedrijven is de AED gebruikt in de afgelopen 3 jaar.

Lees de resultaten van het onderzoek in Veiligheidsnieuws

Algemene informatie

Volgende algemeen bericht van een voordracht van professor urgentiearts Marc Sabbe op een HARPA-meeting illustreert het belang van basic life support (en AED).

EHBO op Prenne 48

06.12.2018 | 11.05u - 11.55u | E-learning en apps met betrekking tot BHV

Op welke wijze kunnen we EHBO-opleidingen naar een hoger niveau tillen? Een vraag die vele preventie-adviseurs en BHV’ers bezig houdt. Bijkomend, op welke wijze kunnen we apps implementeren tijdens hulpverlening? In deze intervisie geven we een aantal antwoorden op deze bedenkingen. 

06.12.2018 | 14.10u - 14.55u | Preventieve hartgezondheid

Vaak horen we dat iemand ‘een beroerte gedaan heeft’, maar weten we niets van de achterliggende oorzaak. Medewerkers zijn hierdoor maanden uit of kunnen niet meer gaan werken. De voornaamste oorzaak is voorkamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis. 75% van de VKF beroertes kan vermeden worden. Bewustwording en screening bij organisaties is dus van enorm belang voor de medewerkers!