Nieuwe affiches spoorwegwerken

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) lanceerde, samen met de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en Constructiv, de campagne “Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!”. Met 4 affiches probeerde de campagne met de figuur Max de medewerkers te wijzen op de risico’s waaraan ze blootstaan.

3 nieuwe affiches

4 vorige affiches rond veiligheid in spoorwegsector

Meer informatie