Communicatie met beelden

  • 04/04/2018

Heb jij het artikel in Veiligheidsnieuws 198 over communicatie met beelden gelezen? Er wordt naar heel wat interessants op het web gelinkt, daarom hier een lijstje met alle linken. 

Andere vormen van communicatie

Op Prenne 43 op 21 september 2017 werd er een module gegeven over andere vormen van niet-formele schriftelijk communicatie. Eén van de elementen was communicatie met beelden.

Als complementaire aanvulling op de 2 artikels in Veiligheidsnieuws 198 - een nieuw werkveld: taal en veiligheid en Contracteranto - wordt in dit artikel een overzicht gegeven van communicatie met beelden dat kan gebruikt worden om te communiceren met laaggeletterden, anderstaligen en zelfs bij doven of slechthorenden.

Er wordt eerst gestart met taal en symbolen in de regelgeving om dan verder een overzicht te geven van het soort beeldmateriaal om gevaren te illustreren om tussendoor ook de aandacht te trekken op enkele valkuilen.

Linker- en rechter hersenhelft

Omdat iedere mens een verschillend ontwikkelde linker- en rechter hersenhelft heeft – beelddenkers hebben trouwens een dominante rechterhelft – kunnen beelden en woorden, samen nog met andere zintuigen, complementair gebruikt worden in leerstijlen om boodschappen nog beter uit te dragen voor alle typologieën van mensen.

Lees het artikel over communicatie in Veiligheidsnieuws 198

Meer informatie