Ongevallen in het buitenland

Bij ernstige ongevallen in België zijn diverse actoren betrokken en moeten diverse meldingen & onderzoeken gebeuren. Daarnaast is er ook het menselijke leed. Bij ongevallen in het buitenland kunnen nog meer actoren betrokken zijn, denk aan buitenlandse inspectiediensten, en zijn er meer onzekerheden waarbij het preventief handelen veel moeilijker is.

Praktijkvoorbeeld op Prenne 49

Op Prenne 49 die doorgaat 12 maart 2019 in Kortrijk is er een duopresentatie in een “storytelling”-style over een zeer ernstig arbeidsongeval van een vrachtwagenchauffeur in het buitenland. Het verhaal en zijn lessen zijn niet enkel nuttig voor de logistieke sector, maar voor alle bedrijven die medewerkers en expats naar het buitenland sturen.

Welzijn van werknemers in het buitenland

Bedrijven hebben een morele en wettelijke verantwoordelijkheid om in te staan voor het welzijn van hun werknemers, waar hun werkplek op dat moment ook is. Dit heet Duty of Care. De risico’s bij reizen naar of tijdelijk verblijven in een ander land zijn zeer divers, zoals ziekte, allerlei gezondheidsproblemen en arbeids- en wegongevallen in het buitenland. Maar ook natuurrampen en militaire of terroristische operaties kunnen roet in het eten gooien. Een travel risk programma opzetten is dan ook geen overbodige luxe. 

Welke regelgeving is van toepassing?

Eén van de moeilijkheden bij buitenlandse arbeidsongevallen is kennis hebben van de lokale (buitenlandse)regelgeving.

De ILO-Legosh-database of de nationale profielen rond veiligheid & gezondheid kunnen een eerste inzicht geven in de lokale wetgeving. Wat betreft detachering in de bouw, kan de website posting-workers een hulp zijn. 

Leren uit ongevallen

De bedoeling van ongevalsonderzoek is te leren uit ongevallen om herhaling te vermijden. Lessen uit ongevallen met matra’s zoals "Organisations have no memory" of "There's an old saying that if you think safety is expensive, try an accident" komen veelvuldig voor in het werk van Trevor Kletz

Het bericht op BeSWIC Onderzoek van leerrijke ongevallen in de transportsector geeft een bepaald overzicht van websites rond lessen uit ongevallen.

Cefic

Op de website van de Europese Chemische Federatie is er een webpagina rond transport en logistiek waarbij diverse codes van goede praktijk kunnen gedownload worden.


Leren uit ongevallen op Prenne 49

Schrijf je in voor 2 modules over ongevallen op 12 maart.

TRANSPORT EN LOGISTIEK | Lessen uit een (transport)ongeval in het buitenland

Een ernstig arbeidsongeval in België zorgt al voor werk en stress in een organisatie, maar wat als dit in het buitenland gebeurt? Hoe omgaan met (buitenlandse) autoriteiten en op welke manier is de AD TWW via internationale netwerken verbonden met haar buitenlandse collega’s? Welke informatie kan je bekomen? Hoe kan je familie maximaal ondersteunen bij onder andere de bezoekjes in het buitenlands ziekenhuis?

EXTERNE DIENSTEN 2 | Casuïstiek van een dodelijk arbeidsongeval in een silo

Diverse oorzaken zijn gelinkt aan dit dodelijk ongeval. Niet alleen het werken in een besloten ruimte, maar ook het gebruik van machines, alleen tewerkgestelde werknemer … Dit benadrukt het belang van kennis van de risico’s en in het bijzonder het onthaal van interims in een onderneming.