Toekomstige grenswaarden voor dieselemissies

Op 11 december 2018 heeft het Europees parlement een voorstel van richtlijn aangenomen tot aanpassing van richtlijn 2004/37/EG. Hierin worden voor de eerste keer grenswaarden voor dieselemissies opgenomen. Ook voor 19 andere stoffen worden nieuwe grenswaarden aangenomen zoals Cr6+, benzeen, ethyleenoxide, vinylchoride monomeer, refractaire keramische vezels die kankerverwekkend zijn, hardhout en respirabel kristallijn silica.

Lees het voorstel van de richtlijn

Ondertussen is dit geen voorstel van richtlijn meer, maar effectief als richtlijn 2019/130 op 31 januari 2019 in het Europees Publicatieblad verschenen.

CO2 verder verlaagd

Daarnaast zullen ook de CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen verder verlaagd worden. Lees het voorstel van verordening hierover van 18 december 2018. In januari 2019 start de triloog.

Procedure Belgische grenswaarden

De aanpassing van de Belgische grenswaarden (al of niet als gevolg van aanpassing Europese regelgeving) volgt een specifieke (drietraps)procedure. Dit start altijd met een publieke raadpleging waartegen actoren in beroep kunnen gaan tegen de voorgestelde waarden.

De vierde publieke raadplegingsprocedure is gestart op 2 mei 2017. De vijfde raadplegingsprocedure is gestart op 14 november 2018. De niet betwiste grenswaarden van de vierde procedure zijn opgenomen in een koninklijk besluit dat op 3 oktober 2018 in het BS verschenen. Lees het Prebes bericht wijziging lijst grenswaarden blootstelling chemische agentia

Probe-studie

Eind 2018 werd werden de resultaten van het “Onderzoek naar de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke chemische producten (PROBE)” door de FOD WASO gefinancieerd, bekend gemaakt.

Dit werd gedaan met de methode van peilpraktijken. 47 bedrijfsartsen deden mee en hebben 666 werknemers bevraagd. Dieselmotoren emissie was één van de 22 stoffen die werden meegenomen in de studie. Eén van de markante conclusies was dat het gebruik van preventieve maatregelen voor verschillende stoffen ontoereikend was. Bij dieseluitlaat bleek dat 54% van de bevraagde werknemers niet beschikten of gebruik maakten van CBM’s noch PBM’s. Bij houtstof was dit 32%.

De volledige studie vind je online.


Dieselemissie op Prenne 49 | 12 maart 2019

Op de Prenne in Kortrijk is er om 11u05 een module over dieselemissie door Stephan Keirsbilck

EXTERNE DIENSTEN 3 | Gif in dieseluitlaat?

Dieselmotoren zijn wijd verspreid op de werkvloer. Hierdoor is dieseluitlaat een veel voorkomend beroeps- risico. Deze sessie bespreekt de samenstelling van dieseluitlaat en zijn mogelijke gezondheidseffecten bij blootgestelde werknemers. Zo krijg je inzicht bij de keuze van blootstellingsindicatoren en een vooruitblik op de verwachtte SCOEL-grenswaarden. 

Programma | Prenne 49