Algemene ledenvergadering 2019

 • 15/04/2019

Op 4 april 2019 vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in Lamot, te Mechelen. Ook dit jaar heette onze nationale voorzitter Peter De Wilde iedereen van harte welkom :-)

Verlenging mandaten bestuurders

De voorzitter gaf aan dat er 3 mandaten moesten verlengd worden:

 • Provinciaal bestuurder West-Vlaanderen – Bart D’Hondt
 • Provinciaal bestuurder Limburg – Johnny Hermans
 • Bestuurder – Dominic Hermans

Ook loopt er 1 mandaat ten einde:

 • Bestuurder – Ronny Smismans

Na de stemming voor de verlenging van de mandaten is dit de samenstelling van de Raad van bestuur:

 • Peter De Wilde, bestuurder voorzitter;
 • Eddy Eyckmans, bestuurder;
 • Luk Van Berendonck, bestuurder;
 • Dominic Hermans, bestuurder;
 • Koen Bollaerts, bestuurder;
 • Luc Goemaere, bestuurder;
 • Patrik Daems, bestuurder;
 • Kim Coppieters, bestuurder - voorzitter Prebes Antwerpen;
 • Kris Collier, bestuurder - voorzitter Prebes Vlaams Brabant-Brussel;
 • Johnny Hermans, bestuurder - voorzitter Prebes Limburg;
 • Rik D’Helft, bestuurder - voorzitter Prebes Oost-Vlaanderen;
 • Bart D’Hondt, bestuurder - voorzitter Prebes West-Vlaanderen.

Jaarverslag activiteiten 2018

Lieve De Keyser bracht aan de hand van een presentatie het jaaroverzicht van de activiteiten van het jaar 2018. We zien een stijgende trend in het aantal leden. Ook werd er een record gevestigd voor het aantal deelnemers op een Prenne, we waren met 1100 deelnemers op de 48ste Prenne in Gent Expo! Gemiddeld in 2018 hadden we 856 deelnemers op de Prenne's. De nieuwe opleidingen – arbeidsongevallenonderzoek en ergonomie – doen het ook erg goed. Afgelopen jaar werden er 73 provinciale activiteiten georganiseerd waarmee we 3540 leden hebben bereikt!

Status van de visie

De voorzitter gaf een korte toelichting over de visie van Prebes die vorig jaar reeds werd voorgesteld. Het voorbije jaar hebben de 3 werkgroepen (kwaliteit, jeugd en verruiming) niet stilgezeten. Het bewaken van kwalitatieve opleidingen en het mee nadenken over Prenne 2.0 zijn enkele acties vanuit de werkgroep kwaliteit. De werkgroep jeugd heeft de focus gelegd op de “jeugd” door samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met enkele hogescholen en het startschot te geven van een denktank “jeugd”. De werkgroep verruiming heeft zich gebogen over mogelijke samenwerkingen in het kader van verruiming. De samenwerking met VerV en VC-CS zijn daar 2 voorbeelden van.

En tot slot ...

Tot slot werd de algemene ledenvergadering afgesloten met een afscheidswoord van onze voorzitter, Peter De Wilde voor uittredend bestuurder Ronny Smismans. Peter dankt Ronny voor zijn jarenlange bijdrage in het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen alsook als bestuurder in de Raad van Bestuur. Tenslotte dankt Peter iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn continue inzet om van Prebes een boeiende ledenvereniging te maken.

Als afsluiter hadden we dit jaar een humoristische keynote door Bert Kruismans met aansluitend een diner!

Doorscroll de foto's

Algemene ledenvergadering 2019