Volg de gratis regionale intervisies voor officiëel aangestelde interne vertrouwenspersonen!

Sinds kort kan je als officieel aangestelde interne vertrouwenspersoon deelnemen aan de gratis regionale intervisies. Deze sessies worden georganiseerd door enthousiaste vertrouwenspersonen en vrijwilligers om het netwerk en de ondersteuning tussen vertrouwenspersonen te stimuleren!

Gegroeid uit de Prenne intervisies

Sinds 2013 kan je op elke Prenne kennismaken met de intervisies van het Lerend en Ondersteunend Netwerk voor vertrouwenspersonen (in kader van de wetgeving Psychosociale risico’s op het werk). Op de Prenne's worden intervisies tussen officiëel aangestelde vertrouwenspersonen gehouden. De vraag werd vaker gesteld om deze intervisies ook op regionaal niveau te organiseren. Prebes wil ook voor de vertrouwenspersonen in kader van de wetgeving Psychosociale Risico’s dat extra netwerk voorzien om deze personen te verenigen in een ‘lerend en ondersteunend netwerk’, onder de koepel van de vereniging zelf. Vanuit Prebes doen we dan ook een oproep aan alle vertrouwenspersonen om dit netwerk te vervoegen om nog meer te kunnen leren van elkaar en de nodige ondersteuning en hulp te vinden die nog nodig is.

Beperkt aantal deelnemers

Het aantal deelnemers per datum en locatie is beperkt tot 12 max. deelnemers. Deze sessies worden georganiseerd door enthousiaste vertrouwenspersonen en vrijwilligers om het netwerk en de ondersteuning tussen vertrouwenspersonen te stimuleren! Deze voorgestelde sessies zijn gratis toegankelijk voor de officieel aangestelde vertrouwenspersonen.

Schrijf je in voor één van de sessies

De intervisies gaan door in Gent, Berchem, Brussel, Leuven en Mechelen. Het Lerend Ondersteunend Netwerk biedt hier ook de vertrouwenspersonen de nodige netwerk opportuniteit en -ondersteuning aan, waarbij zij ook van elkaar kunnen leren!

Bekijk alle regionale intervisie sessies.