Zijn je verwijzingen naar de vernieuwde Codex al aangepast? Je hebt nog tot 12 juni.

De Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Hij is op 12 juni 2017 in werking getreden.

Overgangstermijn loopt af

Aangezien er in de Codex over het welzijn op het werk een volledig nieuwe structuur en nummering wordt gebruikt, is het bijgevolg de taak van elke instelling en onderneming om de formulieren en documenten die verwijzen naar de oude koninklijke besluiten aan te passen. Om de aanpassingen in de onderneming door te voeren werd een overgangstermijn voorzien van 2 jaar. Deze overgangstermijn loopt dus af op 12 juni 2019. Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen blijft wel als apart KB bestaan, want dit is (nog) niet opgenomen in de codex.

Meer informatie

[bron: Wolters Kluwer, FOD]