22 oktober afsluiting campagne “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”

Op 22 oktober organiseren FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een bijeenkomst als slot van de EU-OSHA campagne: “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”.

De campagne 2018-2019 had als doel het bewustzijn te vergroten van de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkplek en een cultuur van risicopreventie te bevorderen. Op 22 oktober vindt de een bijeenkomst plaats als Belgische afsluiting van deze campagne.

Programma

 • 09.00 Onthaal + koffie
 • 09.30 Verwelkoming door de dagvoorzitter
 • 09.40 Vernieuwde brochure Sobane chemie : praktijkvoorbeeld – Ludo Colaers – IDEWE
 • 10.10 SDS analyse en basis risicoanalyse chemische risico’s – Frédéric Haegeman – Mensura
 • 10.40 Koffiepauze
 • 11.00 Roadmap on Carcinogens – Goede praktijken en Fact sheets – Jos De Lange – TNO
 • 11.30 Uitreiking Award voor goede praktijken België en voorstelling Belgische inzending
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Dieselmotorenemissie – Volandis NL
 • 13.30 Walrip: tools en acties chemische industrie – Dorothée Dupuis – Essencia
 • 14.00 Fact check: gevaarlijke stoffen: feiten en mythen – Dimitri De Coninck en Yves De Groeve – FOD WASO
 • 15.30 Einde

Praktisch

 • Dinsdag 22 oktober 2019
 • Zaal Storck van FOD WASO

Schrijf je nu in!

Lees meer over de campagne