Ongezonde lucht in klaslokalen

Volgens experts ligt het CO2-gehalte in klaslokalen veel te hoog. Daardoor gaan leerlingen zich suf voelen, vermindert hun concentratie en vertraagt hun reactievermogen. Bij tests uitgevoerd door de krant blijkt het CO2-gehalte tot vier keer hoger te liggen dan wat zou mogen.

In één klas was de luchtkwaliteit “zo slecht als in een duikboot”.

CO2-concentratie

De CO2-concentratie is een goede indicator voor de kwaliteit van de binnenlucht. Wanneer de CO2-concentratie in een klaslokaal hoog is, betekent dit ook dat de concentratie van zuurstof laag is.

Deze verontreiniging kan gezondheidsklachten en discomfort veroorzaken.
Een te hoge CO2-concentratie heeft een negatief effect op de leerprestaties van de leerlingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten op reken- en leestoetsen tot 10% kunnen verbeteren door goed te ventileren. ­Experts vragen naar een grootschalig onderzoek.

Luchtdicht bouwen

Vorig jaar werd het KB Arbeidsplaatsen gewijzigd waardoor specifiek voor scholen de regelgeving rond ventilatie grondig strenger is geworden. Dat een goede luchtdichtheid en isolatie onverbreekbaar met elkaar verbonden zijn, is ondertussen vrij goed ingeburgerd. Het vermijden van tocht en bouwschade zijn nog twee voordelen van luchtdicht bouwen die algemeen bekend zijn. Minder gekend is dat luchtdicht bouwen onontbeerlijk is voor een goede, gecontroleerde ventilatie van het gebouw.

Ventilatie

De relatie tussen luchtdicht bouwen en ventilatie is wederkerig. Er moet nagedacht worden over een geschikte ventilatiestrategie zo gauw men een gebouw méér luchtdicht maakt, bijvoorbeeld bij renovatie van (een deel van) het gebouw (vervanging van het schrijnwerk, gevelisolatie, etc.).

Meer weten?

[bron: Het Nieuwsblad]
[bron: B2Build]