Rookverbod in de wagen in aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar

Sinds 18 augustus 2019 is het volgens de Belgische wetgeving verboden om te roken in een wagen in aanwezigheid van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Het team "Tabaksinspectie" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zal gedurende een aantal weken burgers tegemoet treden om het doel van deze wetgeving toe te lichten.

Het doel van deze wet is de bescherming van kinderen die de belangrijkste slachtoffers van passief roken zijn.

In Vlaanderen bestaat deze verplichting in feite al langer. Met het Decreet van de Vlaamse Overheid van 21 december 2018 aangaande de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen, werd een zelfde verbod ingevoerd. Het decreet trad in werking vanaf 9 februari 2019.

Ook in Wallonië werd reeds eerder een verbod ingevoerd op het roken in een voertuig in aanwezigheid van minderjarigen (jonger dan 18 jaar), met name het decreet van het Waalse Gewest van 31 januari 2019 betreffende de kwaliteit van de binnenlucht.

De Belgische wetgeving verbiedt ook:

  • om tabak aan minderjarigen te verkopen ;
  • om te roken in openbare ruimtes (winkels, cafés, stationsgebouwen, sportcentra, ...).

Meer weten?

[bron: FOD Volksgezondheid]