Advies Voedselkeuzes Hoge Gezondheidsraad: Eten en levensjaren winnen, het kan!

In overleg met de bevoegde autoriteiten van het land, heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies uitgewerkt over de prioriteiten met betrekking tot voedselkeuzes die effectief kunnen bijdragen tot het behoud en de promotie van een goede gezondheid.

De aanbevelingen die in dit nieuwe 'FBDG'-advies (Food Based Dietary Guidelines) worden geformuleerd, gelden voor de volwassen bevolking en zijn onderbouwd door recente wetenschappelijke gegevens. Ze zijn praktisch en houden rekening met de eetcultuur van de bevolking!

Een essentieel advies: sedentariteit en overgewicht bestrijden

Bijna de helft van de bevolking in België heeft overgewicht.

15,4% is obees.

Daarom is een preventiestrategie bovenal gericht op het evenwicht tussen lichaamsbeweging en calorieënopname.

5 vuistregels

Het internet en diverse publicaties voor een breed publiek staan vol tips van velerlei aard, maar het is vaak moeilijk hun wetenschappelijke juistheid en hun werkelijke draagwijdte te achterhalen. Bovendien zijn ze dikwijls onvolledig en niet volgens belangrijkheid ingedeeld.

Daarom stelt de HGR, vijf prioritaire aanbevelingen voor die het grootste effect zullen hebben op de gezondheid.

  1. Eet elke dag ten minste 125 g volle graanproducten, in functie van de energiebehoeften.
  2. Eet elke dag 250 g of twee stukken fruit en ten minste 300 g groenten
  3. Eet wekelijks peulvruchten. Vervang ten minste één keer per week vlees door peulvruchten.
  4. Eet dagelijks 15 tot 25 g noten of zaden zonder zoute of zoete omhulsels; een handvol stemt overeen met ongeveer 30 g.
  5. Beperk de zoutinname.

Meer weten?

[bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu]