Gezondheid in Vlaanderen, goed bezig of niet?

Dat we dagelijks best 10.000 stappen zetten en groenten en fruit eten, weten we ondertussen wel. Maar waarom doen we het dan niet? Omdat de omgeving waarin we leven, wonen en werken ons daar niet toe stimuleert.

Sensibilisatiecampagnes zijn goed en nodig, maar niet voldoende. Er dringen zich ook andere maatregelen op. 

We zijn goed bezig….

  • De Vlaming drinkt minder frisdrank en meer water
  • Consumptie van melkproducten en calciumverrijkte alternatieven blijft stabiel
  • De meeste Vlamingen ontbijten dagelijks

Of toch niet? …

  • We eten nog steeds te weinig groenten en fruit
  • Consumptie van zoete en zoute snacks blijft hoog
  • Vlaming zit nog te veel neer

Omgevingsgerichte aanpak

Er zijn meer maatregelen nodig die van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken, zoals prijsstrategieën (waarbij er een evenwicht is tussen taksen en subsidies) of regulering van reclame. Denk ook aan maatregelen waarbij de publieke ruimte zodanig wordt ingericht dat roken minder evident wordt, de Vlaming gemotiveerd wordt om sneller de fiets te nemen, en op het werk af en toe te bewegen... 

Aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen

In heel dit verhaal moet er extra aandacht zijn voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Mensen met een lager opleidingsniveau roken vaker, drinken meer gesuikerde dranken, zitten vaak slecht in hun vel en bewegen minder. 

Meer middelen naar preventie

Om die zaken überhaupt te kúnnen realiseren, moet er meer aandacht en middelen gaan naar preventieve gezondheid. Het merendeel van de gezondheidsuitgaven gaat naar de behandeling van chronische aandoeningen. 70% tot 90% van deze uitgaven kunnen we echter perfect vermijden door een gezonde leefstijl. En toch gaat maar 3% van het budget voor gezondheidszorg naar preventieve gezondheid.

Hop hop, werk maken van die preventie dus!

Meer weten?

Lees er alles over in Veiligheidsnieuws 205!

[bron: Gezond Leven