Goed risicobeoordelingsrapport, goede risicobeoordeling?

Risicobeoordelingen hoeven niet noodzakelijkerwijs omvangrijk te zijn. Een risicobeoordelingsrapport is bedoeld voor gebruik in de echte wereld en dan geldt vaak 'less is more' als het gaat om woorden en papier...

Volledig of leesbaar?

Bij het opstellen van risicobeoordelingsrapporten doet zich vaak een spanning voor tussen pogingen om zo volledig mogelijk te zijn (beschrijving van het object of systeem, 'alle' gevaren en risico's) en tegelijkertijd zo kort en leesbaar mogelijk te blijven. Als je wil dat mensen een rapport lezen, moet je het bondig houden. Tegelijkertijd dient een rapport logisch, gestructureerd en methodisch te zijn. Het is een illusie dat je werkelijk alle risico's zou kunnen beschrijven. Een zo relevant en volledig mogelijk overzicht van gevaren en risico's is te realiseren met een systematische benadering en het betrekken van een brede variatie aan kennis en ervaring.

Het doel is goed veiligheidsmanagement

Een goed risicobeoordelingsrapport staat niet per se gelijk aan een goede risicobeoordeling. Vaak is het proces op zich en wat er gebeurt in de hoofden van de betrokkenen minstens zo belangrijk dan het uiteindelijke rapport dat de resultaten van het beoordelingsproces beschrijft. Als de genomen maatregelen effectief zijn, draagt de risicobeoordeling bij aan een goed veiligheidsmanagement, hoe chaotisch het rapport ook mag zijn. Omgekeerd zal een prachtig maar ellenlang rapport dat dode letter blijft, nauwelijks iets bijdragen. Goede risicobeoordelingen dragen bij aan goede besluiten en goed veiligheidsmanagement. Een goede risicobeoordeling vormt immers een systematische en goed gedocumenteerde beschouwing van mogelijke problemen of risico's. 

Zorgvuldig documenteren blijft belangrijk

Natuurlijk is het risicobeoordelingsrapport, naast de uitgevoerde maatregelen, waarschijnlijk het enige dat zich achteraf leent voor evaluatie en als maat van kwaliteit. Het is ook een belangrijk bewijsstuk achteraf dat aan gevaren en risico's is gedacht vooraf. Bovendien helpt het schrijven om structuur en vorm te geven aan denkprocesesen, mede omdat het dingen expliciet en visueel maakt. Het helpt voor een goede organisatie én communicatie. Het kan ook dienen als input voor opleiding en training. 

Een goed beoordelingsrapport is dus zeker nodig, maar het moet ook leesbaar en duidelijk zijn. En dus liefst beknopt.

Risico-evaluatietechnieken op Prenne 52

Risico-evaluatietechnieken     
Hoe en waarom "wegen" we risico's? Wat mogen we verwachten van evaluatietechnieken en wat is ijdele hoop? Wel Kinney of niet Kinney? Welke methoden zijn in de praktijk bruikbaar en wat zijn de voor- en nadelen?

Prenne 52 | 05.12.2019 | Antwerpen

[bron: Arbo Online]