Nieuwe normen (eindelijk) bekrachtigd: Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen

De lang verwachte herziening van de normen aangaande verwarmingssystemen in gebouwen en ontwerp van stookafdelingen werd zonet via het KB van 8 september 2019 bekrachtigd.

2 nieuwe normen

De volgende 2 Belgische normen worden bekrachtigd:

  • 1° NBN B 61-001:2019 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW;
  • 2° NBN B 61-002:2019 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp  van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen kleiner dan 70 kW.

Al in 2015 werd er een publieke consultatie georganiseerd in verband met de projectversie van deze normen. Nu werden zij, vier jaar later, eindelijk bekrachtigd.

De vorige versies van deze 2 normen, inclusief hun addendum, worden opgeheven:

  • 1° NBN B 61-001:1986 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 15 december 1986;
  • 2° NBN B 61-001/A1:1996 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 september 1996;
  • 3° NBN B 61-002:2006 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 april 2008.

Verplicht voor bepaalde gebouwen

Deze normen zijn niet vrijblijvend maar zijn verplicht voor bepaalde gebouwen. Ze vormen verplichte materie voor nieuwe lage, middelhoge en hoge gebouwen via de basisnormen brand  (KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen).

Het besluit trad in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd bekend gemaakt, met name op 17 september 2019.

Nieuwe stookafdelingen en schoorstenen

Deze  normen  bezorgen  aan  architecten  en  aan  ontwerpers  van  warmte-installaties voorschriften inzake  nieuwe  stookafdelingen  en  schoorstenen. Met sommige  van  deze  voorschriften  dient reeds rekening gehouden te worden bij het opmaken van het bouwvoorontwerp. De normen omvatten belangrijke bepalingen met als doel:

  • te voorkomen dat er vorming is van CO (koolstofmonoxide)
  • te zorgen dat verbrandingsgassen correct afgevoerd worden (door recirculatie te vermijden)
  • te garanderen dat de eventuele opslag van vloeibare brandstof (stookolie) in gebouwen correct gebeurt
  • ervoor te zorgen dat de toegang tot en de evacuatie van stooklokalen veilig kan gebeuren
  • ...

Daarnaast zijn er ook eisen voor wat betreft de brandwerendheid van wanden, deuren, draagstructuren, schoorstenen,...

Meer weten?

[bron: Belgisch Staatsblad]