Voice wil preventiemateriaal ontwikkelen voor grensoverschrijdend gedrag in de sport

VOICE wil slachtoffers van seksueel geweld in de sport een forum geven om hun verhaal te doen en om erkend te worden door de sportwereld. De verzamelde slachtoffergetuigenissen zijn de insteek om de preventie te verbeteren.

Wat is VOICE?

VOICE is een Europees samenwerkingsproject tussen 8 universiteiten dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport onderzoekt en in een later stadium aanbevelingen zal formuleren die sport veiliger moeten maken. Verschillende risicofactoren binnen de sportwereld maken extra preventie noodzakelijk om een veilige sportomgeving te garanderen. 

Ontwikkelen van preventiemateriaal

VOICE wil meer doen dan bewustmaking. VOICE wil slachtoffers van seksueel geweld in de sport een forum geven om hun verhaal te doen en om erkend te worden door de sportwereld. De verzamelde slachtoffergetuigenissen zijn de insteek om de preventie te verbeteren. Het preventiemateriaal zal kernboodschappen over de integriteit van sporters en de preventie van seksueel geweld bevatten. Deze zullen gratis en digitaal ter beschikking worden gesteld om een brede verspreiding mogelijk te maken.

4 Belgische topsporters engageren zich voor dit project:

  • zwemmer Pieter Timmers (zilver op de Olympische Spelen 2016)
  • wielrenster Ann-Sophie Duyck (goud BK tijdrijden 2014, 2015 en 2016)
  • taekwondoka Jaouad Achab (wereldkampioen in 2015)
  • judoka Ann Simons (brons op de Olympische Spelen 2000)

De boodschap van VOICE

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik hebben geen plaats in de sport, wie het overkomt treft nooit schuld en wie erover kan en wil praten kan terecht bij VOICE.

Grensoverschrijdend gedrag in de sportjournalistiek

  • Op welke grenzen bots je als sportjournaliste?
  • Ben je ooit als eens (seksueel) geïntimideerd geweest?

Die 2 vragen legde presentator Stijn Vlaeminck van Studio Brussel voor aan Vlaamse sportjournalistes. Hun antwoorden liggen bijna allemaal in dezelfde lijn: de meesten onder hen zijn ooit al seksueel geïntimideerd geweest en ze moeten als vrouw elke dag opnieuw tegen vooroordelen opboksen, zeggen ze. Niet alle vrouwen in de sportjournalistiek worden geconfronteerd met seksisme en seksuele intimidatie, maar latent seksisme lijkt toch in de sportwereld ingebakken.

Over grensoverschrijdend gedrag in de sport op Prenne 52

Ongelijk spel: grensoverschrijdend gedrag in de sport
Bij sporten vindt er helaas ook grensoverschrijdend gedrag plaats. Sport kent een aantal risicofactoren die dit gedrag mogelijk maken en de drempel om te melden verhogen. Recent cijfermateriaal en getuigenissen uit het VOICE project, die hardnekkige mythes over seksueel geweld in de sport weerleggen wordt gegeven. Ook wordt er stilgestaan bij het huidige preventie instrumentarium waarmee de Vlaamse overheid dit ongewenst gedrag in de sport wil aanpakken en voorkomen.
Tine Vertommen - criminoloog & onderzoekster, Universiteit Antwerpen

Prenne 52 | 05.12.2019 | Antwerpen

Meer weten?

  • Volg de sessie over grensoverschrijdend gedrag in de sport op Prenne 52
  • Website VOICE | VOICE
  • Getuigenissen sportjournalisten | VRT
[bron: Ethics & Sport, VRT]