Eindrapport Europese campagne uitzendkrachten

Het eindrapport van de Europese campagne uitzendkrachten is beschikbaar op de campagnewebsite. De Europese arbeidsinspecties (SLIC) organiseerden de campagne in 23 lidstaten. 

Europese resultaten

1200 uitzendkantoren en meer dan 2500 bedrijven (inleners) werden gecontroleerd in de periode van september 2017 t.e.m. mei 2019. Grensoverschrijdende inspecties of uitwisselingen tussen lidstaten waren ook mogelijk. Zo was er een uitwisseling van België met Roemenië waarbij detachering van uitzendarbeid werd bekeken.

 • 16% van de interimbureaus detacheren ook uitzendkrachten naar andere landen (4% van de uitzendkrachten)
 • De meeste inspecties vonden plaats in de metaalsector, bouw en transport en logistiek
 • Fysische, ergonomische en mechanische risico’s kwamen het meest voor
 • De inspecties stelden 882 inbreuken vast bij de uitzendkantoren
 • Gebruikers zelf waren schuldig aan 1993 inbreuken
 • 197 inbreuken betroffen verboden werkzaamheden

Belgische resultaten

De Belgische campagne werd al eerder beëindigd. De resultaten werden bekend gemaakt tijdens de viering van 20 jaar Preventie en Interim. In het algemeen waren de Belgische resultaten positief.

De aandachtspunten waren:

 • Het ontbreken van risicoanalyses
 • Gebrekkig ingevulde werkpostfiches
 • Tijdig uitvoeren van gezondheidsonderzoeken

Globale Belgische cijfers over arbeidsongevallen bij uitzendkrachten, kunnen gevonden worden onder de rubriek statistiek van P&I.                                                                                                                                                                                

Werkpostfiche

De werkpostfiche is het communicatiemiddel bij uitstek om informatie door te geven over de taken die kunnen uitgevoerd worden, de risico’s en preventiemaatregelen die moeten genomen worden tussen het uitzendkantoor, welke de uitzendkracht uitstuurt bij de gebruiker. Door deze fiche te laten tekenen door de uitzendkracht (en de peter) wordt hij geïnformeerd.

Lees meer over de vernieuwde website in 11 talen in het Prebes artikel “Een geoptimaliseerd model van de werkpostfiche bij uitzendarbeid”.

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten beveelt SLIC aan om in te zetten op het verbeteren van de informatiedoorstroming tussen uitzendkantoor en gebruiker en het ontwikkelen van instrumenten voor uitzendkrachten. Zo werd recent al de werkpostfiche geoptimaliseerd.

Meer informatie

 • Lees alles over de campagne op de campagnewebsite en in het eindrapport
 • 20 jaar Preventie en Interim. Veiligheid in de uitzendsector: gisteren, vandaag en morgen | Prebes
 • Geoptimaliseerd model van de werkpostfiche bij uitzendarbeid | Prebes
 • Campagne Arbeidsinspectie 2018 | PI
[bron: Europese campagne uitzendkrachten]