Uitbraak nieuw coronavirus in China

Sinds december 2019 is er een uitbraak van luchtweginfecties in en rond de Chinese stad Wuhan. De uitbraak wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus 2019-nCoV en neemt steeds grotere proporties aan. Op een speciaal daarvoor ontworpen website van de overheid vind je alle info en laatste updates over het coronavirus

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen, die verkoudheden maar ook meer ernstige longziektes veroorzaken, zoals MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Sinds een paar weken is er een nieuw type coronavirus opgedoken in Wuhan, een grote stad in centraal China. De nieuwe stam, is voor het eerst ontdekt bij de mens, maar is  waarschijnlijk van dierlijke afkomst.

Wat zijn de symptomen?

De meest voorkomende klachten zijn koorts, hoesten, kortademigheid en dyspnee. In ernstige gevallen is ook een longontsteking, nierfalen en zelfs overlijden mogelijk.

Hoe wordt het overgedragen?

De exacte wijze van transmissie tussen mensen is nog onbekend, maar is vermoedelijk gelijkaardig aan deze van het griepvirus en verloopt via de luchtwegen. De incubatietijd bedraagt tussen de 2 tot 14 dagen.

Hoe ziet de behandeling eruit? 

Er is momenteel nog geen specifieke behandeling of vaccin voor de longziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, enkel symptoombehandeling is mogelijk.

Welke voorzorgen kan je nemen?

Algemene voorzorgsmaatregelen om overdracht van virussen te vermijden zijn steeds aanbevolen, zeker in deze griepperiode :

 • Als je niest of hoest, nies of hoest dan in een zakdoek en gooi hem daarna weg.
 • Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen.
 • Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan.
 • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik handalcohol.
 • Als je ziek bent, blijf dan thuis, minstens tot 1 dag nadat de koorts is verdwenen en blijf zo veel mogelijk weg van zwakke mensen.

Het dragen van mondmaskers heeft momenteel geen zin, buiten ziekenhuizen of laboratoria. Een voorraad aan mondmaskers aankopen heeft geen zin. Laat de beschikbare voorraden voor de ziekenhuizen die ze in dit griepseizoen goed kunnen gebruiken.
De enige efficiënte maskers zijn immers professionele medische mond-neusmaskers (type N95, FFP2 ) die in ziekenhuizen en laboratoria gebruikt worden. Deze maskers moeten nauw aansluiten op het aangezicht om doeltreffend te zijn, en kan men dan maximaal 8 uur gebruiken.

Een werknemer moet naar China reizen, wat nu?

Alle reizen naar de Chinese provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. Bovendien wordt aangeraden om niet-essentiële reizen naar de andere Chinese provincies (met uitzondering van Hongkong) uit te stellen.

Reis je toch naar China, dan zijn standaard voorzorgsmaatregelen om overdracht van virussen te vermijden aanbevolen:

 • Pas goede handhygiëne toe: was of ontsmet uw handen regelmatig.
 • Pas goede hoest- en nieshygiëne toe: bedek neus en mond bij het niezen en hoesten met de elleboog of een wegwerpzakdoek. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was de handen.
 • Raak zo weinig mogelijk met de handen het gezicht, mond of neus aan.
 • Heb aandacht voor voedselhygiëne en eet geen rauw vlees.
 • Vermijd nauw contact met levende of dode dieren en dierenmarkten.
 • Vermijd nauw contact met zieke mensen, die hoesten en niezen.
 • Draag een mondmasker in druk bezochte plaatsen. 

Hoe bereidt België zich voor?

 • Het nieuwe coronavirus kan via een reiziger in België opduiken. De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen
 • Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. Het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn referentieziekenhuizen waar patiënten kunnen worden opvangen en verzorgd in veilige omstandigheden
 • De artsen infectieziektebestrijding informeren dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land

Meer informatie?

 • Overheidswebsite met info en laatste updates over coronavirus | info-coronavirus.be
 • Uitbraak nieuw coronavirus in China | IDEWE
 • Nieuwe aanbeveling voor handhygiëne | Prebes
 • Duty to care | Beswic
[bron: IDEWE, Beswic