COVID-checklist Arbeidsinspectie

Tijdens de laatste Veiligheidsraad van 15 april 2020, werden de bestaande maatregelen bevestigd tot 3 mei 2020. Uiteraard gaan er meer en meer stemmen op of wordt bij de diverse sectoren nagedacht hoe de activiteiten stapsgewijs opgestart kunnen worden (voor deze sectoren die volledig gesloten zijn zoals vastgelegd in art.1 van het MB van 18/3/2020) of een versoepeling voor deze sectoren of activiteiten die vallen onder art. 2 en 3 van het MB van 18/3/2020. Dit MB van 18/3/2020 is ondertussen vervangen door het MB van 23/3/2020 en latere wijzigingen.

Checklist

Heel wat preventieadviseurs hebben kennis van de COVID-checklist van de Arbeidsinspectie en hebben deze reeds gebruikt en toegepast in het bedrijf waar ze werkzaam zijn.

Een kort stroomschema van de bedrijven van art. 1, 2 en 3 van het MB 18/3/2020 kan daarnaast ook gevonden worden in een bericht op de website van het VBO.

Meer en meer moet er door de sectoren worden nagedacht over de begeleidingsmaatregelen bij deze heropstart of bij versoepeling van de maatregelen. Ook premier Willès verwees er al naar.

Ondertussen is men aan versie 6 van de checklist toe. Maar nog niet ieder bedrijf kent deze checklist of past de maatregelen toe. Een uitdaging voor iedere preventieadviseur om zijn hiërarchische lijn of het management hiervan te overtuigen.

Cijfers

Recent kwamen de cijfers van de niet-toepassing van sociale distancing en hygiënepraktijken in bedrijven op een bijzonder negatieve manier in de pers. 21 bedrijven zouden in de periode van 23 maart tot 3 april 2020 gesloten zijn omwille van inbreuken en werd bij 85% van de bedrijven werden inbreuken vastgesteld.

Deze cijfers zijn te lezen in het verslag van de commissievergadering sociale zaken van 8 april 2020 en werden gegeven door Minister Muylle van Werk. Ook op de website van de Minister van Werk zelf worden deze cijfers in dit bericht in een juiste context geplaatst.

Toch merken we dat heel wat preventieadviseurs hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de maatregelen binnen hun bedrijven maximaal gerespecteerd worden.

Nav van de laatste veiligheidsraad gaf het VBO op radio 1 op 16 april aan dat in 95% van de bedrijven veilig kan opgestart worden.

(Minstens) één (ander) aandachtspunt bij heropstart

Tijdens de bankencrisis van meer dan 10 jaar geleden werden ook installaties stilgelegd. Bij de opstart enkele weken tot maanden nadien van deze installaties zijn er veel legionellaproblemen in deelinstallaties waar verschillende (drink-)watersystemen voorgekomen. De legionellabacterie kon zich vermenigvuldigen in stilstaande leidingen in een watertemperatuur tussen 20 en 50°C. Deze (andere) les (rond boek VII biologische agentia van de codex) is best als leermoment voor een preventieadviseur mee te nemen. Nuttige informatie hierover is te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ook Belgaqua, de beroepsvereniging van de openbare diensten van drinkwatervoorziening en afvalwatersanering in België, welke in Vlaanderen vertegenwoordigd wordt door Aquaflanders, vestigt het aandachtspunt om regelmatig water te circuleren

Sectoren

Veel sectoren hebben een specifieke webpagina met informatie over COVID19 en de concrete veiligheidsmaatregelen die kunnen genomen worden binnen hun sector. Enkele voorbeelden:

Meer informatie Covid-19 per per sector 

Oproep

Met dit bericht wil Prebes opnieuw de checklist van de Arbeidsinspectie onder de aandacht brengen en iedere preventieadviseur oproepen om deze in het bedrijf waar hij werkzaam is, toe te passen. Dit is zeker ook bruikbaar in de periode na de coronapiek om te vermijden dat er nieuwe pieken komen.

Meer informatie