Risicoanalyse heropstart na Covid 19

In deze template worden de te evalueren risico’s betreffende de heropstart na COVID 19 vermeld. Deze risico's vermeld in de checklist zijn verder te evalueren volgens de toepasselijke reglementeringen, codes van goede praktijk, vergunningen, … . 

Let op: de checklist moet aangevuld worden met niet vermelde risico’s specifiek voor het eigen bedrijf.

Uit deze globale lijst kunnen specifieke onderwerpen en items geselecteerd worden voor het uitvoeren van themagerichte risicoanalyses ("deelrisicoanalyses"). 

Deze risicoanalyse is niet toepasbaar voor:

  • buiten de onderneming of inrichting gebruikte transportmiddelen
  • arbeidsplaatsen binnen transportmiddelen
  • tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • winningsindustrieën
  • vissersvaartuigen
  • velden
  • bossen en andere terreinen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf of bosbouwbedrijf, maar buiten het bebouwde gebied van dat bedrijf gelegen zijn.

Hiervoor moeten specifieke risicoanalyses uitgevoerd worden.   

Veel dank aan onze Werkgroep Documenten die ook eerder al tal van handige documenten voorzag voor onze leden!

Download de template