Sectorprotocol bouwsector gefinaliseerd

Op 23 april sloten de Confederatie Bouw, Bouwunie, FEMA  en de AC-ABVV een protocolakkoord met het oog op een relance van de bouwsector. Op 7 mei sloten ACV en ACLVB zich hier ook bij aan en werd het protocol gefinaliseerd.

Op 7 mei hebben alle sociale partners in de bouwsector het protocolakkoord voor een veilige heropstart van de bouwactiviteiten gefinaliseerd.

Initieel werd op 23 april al een ontwerp voor akkoord afgesloten door de Confederatie Bouw, Bouwunie, de Beroepsvereniging van de bouwhandelaar (Fema) en de socialistische vakbond ABVV. De vakbonden ACV-BIE en ACLVB onderschreven toen de inhoud van de onderhandelde tekst nog niet. Nu doen ze dat wel, waardoor er een akkoord is om de ruim 200.000 werknemers in onze sector samen op een veilige en gezonde manier aan het werk te hebben.

De aanbevelingen voor de bouwsector zijn nu allemaal in detail beschreven in de aangepaste preventiefiche van Constructiv.

Een belangrijke passage in deze preventiefiche is die van het collectief vervoer. De regels die in de sector gelden met betrekking tot het collectief vervoer zijn nu ook overgenomen in de overkoepelende generieke gids die de heropstart van de bedrijven moet helpen faciliteren. In de eerste plaats moet de social distancing (1.5 m) gerespecteerd worden. Is dit niet mogelijk, dient het aantal personen in de voertuigen beperkt te worden en/of dient een afscheiding te worden geplaatst. Indien de social distancing van 1,5m niet kan gerespecteerd worden, dienen er bovendien steeds mondmaskers gedragen te worden. Bij deze wordt nogmaals bevestigd dat het mogelijk is om meerdere personen in één camionette te vervoeren. Die bepaling komt overeen met wat eerder was afgesproken.

[bron: Bouwunie, Building Your Learning, Confederatie Bouw]