Tips voor een veilige werkplek

Voor bedrijven blijft telewerken de norm, maar sinds 4 mei kunnen ze ook fysiek weer aan de slag. Hoe doe je dit met respect voor de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers?

1. Dé vuistregel: anderhalve meter

Social distancing is de norm zolang we het coronavirus in ons midden hebben. 

Als bedrijf kan je je aan deze nieuwe werkelijkheid aanpassen door de nodige maatregelen te nemen. Garandeer dus zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter en verbied samenscholingen. Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft een generieke gids opgesteld om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. Deze bevat tal van illustraties en inspiratie voor jouw werkvloer.

2. Risicoanalyse

Maak een risicoanalyse op en schakel hiervoor eventueel de hulp in van externe experten.

3. Sociaal overleg

Bij heropstart van activiteiten moet het advies ingewonnen worden van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Het CPBW hoeft geen akkoord te geven, het is de werkgever die uiteindelijk beslist over de te nemen maatregelen, maar hij moet wel overleggen met het CPBW.

Is er geen CPBW in de organisatie, dan wordt de syndicale delegatie geconsulteerd. Bij afwezigheid van een syndicale delegatie, worden medewerkers rechtstreeks geïnformeerd en bevraagd.

4. Zorg voor duidelijke instructies, opleiding en communicatie

Heldere communicatie over jouw welzijnsbeleid en de genomen beschermingsmaatregelen is cruciaal om jouw werknemers te informeren, instrueren, motiveren, ondersteunen en gerust te stellen.

Zorg daarom voor duidelijke, toegankelijke informatie en de nodige herhaling.

Zorg ook voor psychosociale ondersteuning van je medewerkers. 

5. Voorzie informatie voor werknemers en externen

Het is belangrijk dat elke externe persoon die jouw bedrijf betreedt (bezoeker, klant, leverancier,...) de maatregelen opvolgt. Schakel verschillende communicatiekanalen in. Enkel posters hangen volstaat niet.

6. Maak van hygiëne een evidentie

Eenvoudige, goedkope hygiënemaatregelen beschermen jouw bedrijf tegen infectieziekten zoals het coronavirus, maar bijvoorbeeld ook de seizoensgriep. 

7. Voorzie beschermingsmiddelen

Je kan de hygiënemaatregelen aanvullen door beschermingsmiddelen te voorzien. Denk maar aan de plexiwanden, markeringen met linten en vloerstickers die we nu voedingszaken zien. Dit zijn collectieve beschermingsmiddelen, en deze krijgen voorrang op persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kledij, handschoenen, spatbrillen, shorten, ...

Gewone mondmaskers zijn géén persoonlijke beschermingsmiddelen
Mondmaskers beschermen de drager niet tegen het inademen van druppels met virussen. Toch hebben ze hun nut voor situaties waar de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd, zoals op het openbaar vervoer.

Belangrijk: Binnen bedrijven die vanaf 4 mei weer opstarten en de anderhalve meter afstand niet kunnen garanderen, zijn alle medewerkers verplicht mondmaskers te dragen.

8. Spreid je mensen

Bekijk of je jouw werknemers op verschillende uren kan laten werken, op verschillende momenten kan laten pauzeren en zoveel mogelijk binnen hetzelfde team kan houden. Creëer voldoende afstand tussen werkposten en overweeg éénrichtingsverkeer in smalle gangen en trappen. Vermijd of beperk het gebruik van liften. Met dit soort kleine ingrepen heb je meteen een vermindering van het aantal personen dat op dezelfde moment op dezelfde plek moet zijn. 

Meer informatie

  • Gratis webinar: Welzijn en veerkracht in tijden van corona | Prebes
  • Gratis webinar: Toelichting van de generieke gids tegen verspreiding COVID-19 | Prebes
[bron: Vlaio, Sotra]