Up to date informatie over elektriciteit

FOD Economie paste de website aan met een verbeterde indeling en up to date informatie over elektrische installaties. Ook de informatie over het nieuwe AREI en de nota's aan de EO werd hierin opgenomen. Ze herinneren iedereen er aan dat het nieuwe AREI met zijn 3 boeken op 1 juni 2020 in voege is getreden.

Meer informatie

  • Veiligheid en controle van elektrische installaties | FOD Economie
  • Nota’s aan de erkende organismen (EO) | FOD Economie
  • Wat leerden we uit het webinar over het nieuwe AREI? | Prebes