Welke ontsmettingsmiddelen zijn toegelaten?

  • 18/06/2020

Na de uitbraak van het coronavirus heeft de FOD Volksgezondheid beslist om tijdelijke toelatingen toe te kennen aan bepaalde types van biociden die bewezen effectief zijn in het bestrijden van virussen. Het gaat om desinfecterende middelen zoals alcoholgel en desinfecteermiddelen voor oppervlakken.

Wat zijn biociden?

Biociden zijn middelen om schadelijke organismen te bestrijden, zoals bijvoorbeeld insectenbestrijdingsmiddelen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

Zijn alcoholgels schadelijk?

Ook desinfecterende alcoholgels zijn biociden: verkeerd gebruik of een foute concentratie kan schadelijk zijn. Het kan er bovendien toe leiden dat bacteriën een resistentie ontwikkelen tegen alcohol. Gebruik alcoholgel en hydroalcoholische oplossingen dus doordacht en volg de richtlijnen op het etiket: hou afstand en was bij voorkeur de handen met water en zeep!

Alternatief voor water en zeep

Als er voor je werknemers of klanten geen water of zeep in de buurt is, kan u alcoholgel gebruiken. Volgens een aanbeveling van de WGO moeten desinfecterende hydroalcoholische oplossingen minimum 70% alcohol bevatten om bacteriën en bepaalde virussen zoals Covid-19 te bestrijden. Gebruik enkel toegelaten alcoholgels en volg nauwgezet de richtlijnen voor veilig gebruik.

Wat is toegelaten?

Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het desinfecteren van de ruimtes en oppervlakken in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water.

Meer informatie

Op www.biocide.be vind je

  • de lijsten van de toegelaten biociden voor bedrijven
  • de lijst van tijdelijk toegelaten producten voor menselijke hygiëne zoals alcoholgels, en voor oppervlaktedesinfecteermiddelen
  • informatie voor bedrijven over de aankoop van ontsmettingsmiddelen in kleine hoeveelheden
  • de lijst van desinfectieproducten die via verneveling moeten worden gebruikt
  • de lijst van toegelaten of geregistreerde producten
[bron: FOD Volksgezondheid]