Elektrische vervoersmiddelen: markttoezicht en opleiding

De FOD Economie heeft in 2019 meegewerkt aan een Europese campagne rond productveiligheid van e-fietsen, e-steps, hoverboards en monowielen. De Belgische conclusies werden in een rapport gepubliceerd. En VSV is gestart met een opleiding ongevallenpreventie voor e-steps gebruikers.

Conclusies van de campagne productveiligheid

De Europese markttoezichtscampagne 2019 stond in het teken van producten die vallen onder de richtlijn over algemene productveiligheid. 6 categorieën van producten (in totaal 650) zijn getest, namelijk zachtgevuld speelgoed, slijmspeelgoed, kinderzitjes voor fietsen, batterijen, opladers en persoonlijke vervoersmiddelen. Lees er hier meer over.

Aan de Europese controlecampagne van persoonlijke vervoersmiddelen (e-fietsen, e-steps, hoverboards en monowielen) namen 11 lidstaten van de Europese Unie (EU) deel, waaronder België. In België, moeten de persoonlijke vervoersmiddelen voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines.

Bij die campagne werd gebruikgemaakt van 6 essentiële veiligheidsnormen voor e-fietsen (o.a. EN 15194) en van 7 essentiële veiligheidsnormen voor e-steps (oa EN 14619). In totaal werden voor alle deelnemende landen 46 persoonlijke vervoersmiddelen geselecteerd: 12 elektrische fietsen, 19 elektrische steps, 12 hoverboards en 3 monowielen. België bemonsterde 2 elektrische fietsen en 3 elektrische steps. De 5 bemonsterde vervoersmiddelen werden onderworpen aan een administratieve controle, volgens het hoger vermelde KB en die van de belangrijkste norm(en). Geen enkele voldeed aan de administratieve vereisten.

De 2 elektrische fietsen en 1 elektrische step waren niet conform met de geteste technische vereisten. Voor 1 elektrische step konden een aantal testen niet worden uitgevoerd gezien beide exemplaren van de batterij niet functioneerden. Op basis van die resultaten voerde de FOD Economie een risicoanalyse op basis van de non-conformiteiten en dus de gevaren van de geteste producten. De batterij van een elektrische fiets vertoonde een ernstig risico omdat ze ontplofte tijdens het overladen. Die elektrische fiets werd in RAPEX aangemeld. Lees er hier meer over.

Opleiding VSV "One step away"

In het laatste kwartaal van 2019 werden in Vlaanderen 20 letselongevallen geregistreerd, waarvan één met dodelijk afloop. Voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal van 2020 spreken van 16 letselongevallen. Verkennend onderzoek van VIAS bij 5 spoeddiensten bevestigt een Amerikaans onderzoek dat één derde van de letselongevallen een hoofdletsel oplopen. Dat is het dubbele dan bij fietsers. VSV biedt de 2 uur durende opleiding “One step away” aan, met aandacht voor risicoperceptie (oa anticiperen op mogelijke gevaren) en de noodzaak van PBM’s te dragen. Tijdens het praktijkgedeelte wordt praktische vaardigheden aangeleerd. De opleiding kadert tevens binnen Safe2work.

Meer info

  • Voortbewegingstoestellen | VSV
  • Speedpedelec | VSV
  • Veiligheid van opladers | FOD
  • Europese Controlecampagne CASP2019 Persoonlijke vervoersmiddelen - Belgische resultaten 2019 | FOD