Sectorfiches arbeidsongevallen

Sinds 2012 maakt Fedris fiches op met informatie over de arbeidsongevallen voor een aantal NACE-codes. Download nu de verschillende sectorfiches van 2018.

Sectorfiches

Door de sectorfiches kunnen we de omvang en de aard inschatten van het arbeidsongevallenrisico in de activiteitssectoren en de evolutie ervan waarnemen. De gegevens in de fiche worden hoofdzakelijk in grafieken weergegeven. De ongevallen op de weg naar en van het werk worden er niet in opgenomen.

Opbouw fiches

  • Op de 1e pagina van de fiche staat informatie uit de jaarlijkse statistische verslagen van de laatste 5 jaren, zoals de frequentie- en ernstgraden en de verdeling van de ongevallen volgens de gevolgen ervan voor het slachtoffer die bekend zijn op het tijdstip waarop het jaarlijkse verslag wordt opgemaakt.
  • Op de 2e pagina van de sectorfiche staat een analyse van de ernstige ongevallen. Dat zijn de ongevallen met dodelijke afloop en de ongevallen die werden geregeld met een blijvende ongeschiktheid door bekrachtiging of door een vonnis. Het kan meerdere jaren duren voordat een ongeval definitief geregeld is. Het is de toestand van de ongevallen 5 jaar na het ongevalsjaar die op de sectorfiche wordt geanalyseerd. Bijna 90 % van de ongevallen wordt in de loop van die 5 jaren geregeld. De analyse gaat over de ongevallen van het eerste jaar van de observatieperiode vermeld op de eerste bladzijde van de fiche.

Bronnen van de sectorfiches

  • De arbeidsongevalsgegevens komen uit de gegevensbank van Fedris. De gegevens uit de gegevensbank komen van de verzekeringsondernemingen.
  • De gegevens over de werknemers en de ondernemingen op basis waarvan de graden worden berekend komen van de RSZ.
  • De industriële productie-index werd berekend door de FOD Economie.

Sectorfiches 2018

Download

Ga naar de pagina met de sectorfiches van Fedris

Uitzendsector

Het jaarverslag van 2019 van Preventie en Interim is intussen verschenen. De ongevalscijfers blijven al verschillende jaren status quo. Licht dalend bij de uitzendkrachten: frequentie van 40,69 en werkelijke ernstgraad 0,87. En licht stijgend bij de jobstudenten: frequentie van 18,76 en werkelijke ernstgraad 0,21.

Er werden 76 882 gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat manueel heffen en tillen met 19% het vaakst onderzocht gezondheidsrisico was, gevolgd door veiligheidspost met 10%.

In het jaarverslag wordt ook verwezen naar hun campagne over 'onthaal' op de werplek. Om bedrijven te ondersteunen lanceerde PI een campagne met infofiches en een praktische checklist om het onthaal van uitzendkrachten te verbeteren. Meer hierover lees je op p. 3 van de PI nieuwsbrief.

Meer informatie

  • Statistisch jaarverslag van 2018 | Fedris
  • Jaarverslag 2019 van PI | PI
  • Fedris publiceert sectorfiches arbeidsongevallen (editie 2018) | Agoria
 [bron: Fedris]