Verbod op tabaksreclame wordt strenger

FOD Volksgezondheid meldt dat reclame voor tabaksproducten aan de voorgevels van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabak verkopen is, voortaan verboden is. Ook op affiches in dergelijke winkels mag het merk van een tabaksproduct niet langer voorkomen.

Wijziging van de wet

Het gaat om een wijziging van de wet op tabaksreclame. Deze wet bepaalt dat het verboden is reclame te voeren voor en te laten sponsoren door tabaksproducten. In hetzelfde artikel werden een aantal uitzonderingen opgesomd. Één uitzondering daarvan wordt nu opgeheven.

Voor e-sigaretten en e-liquides met en zonder nicotine gelden dezelfde richtlijnen als voor de meer traditionele tabaksproducten. E-sigaretten, met en zonder nicotine, vallen onder de categorie van soortgelijke producten. Ook voor deze producten zal reclame op de voorgevel van een tabakswinkel, e-sigarettenspeciaalzaak of een krantenwinkel dus verboden zijn. Hetzelfde verbod zal gelden voor affiches die in bedoelde winkels opgehangen worden.

Inwerkingtreding

De wetswijziging treedt in werking op 1 januari 2021. De betrokken handelaars en fabrikanten hebben dus nog even om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen. De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid zal erop blijven toezien dat de tabaksreclameregels correct worden nageleefd. Overtredingen zijn strafbaar met geldboetes vanaf € 2.000 tot € 800.000.

De wetswijziging treedt in werking op 1 januari 2021.

Wetgeving

  • ‘Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten’
  • ‘Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft’

Meer informatie

[bron: Nieuwsblad, FOD]