Wie kan ventilatie controleren of keuren?

Slechte ventilatie kan corona verspreiden op kantoor. Het virus kan immers urenlang rondzweven in de lucht. Ventilatie is dus belangrijker dan ooit. Wie kan je installatie keuren of controleren?

Wat zegt de wet?

In de codex welzijn op het werk, boek III, titel 1, basiseisen voor de arbeidsplaats staat in artikel  III.1-36.§1 - 6° : "de werkgever treft de nodige maatregelen opdat de installatie regelmatig wordt gecontroleerd door een bevoegd persoon, zodat zij te allen tijde gebruiksklaar is."

In diezelfde paragraaf staat ook dat de luchtverversingsinstallatie dermate moet worden onderhouden dat elke afzetting van vuil en de verontreiniging of besmetting van de installatie wordt voorkomen of dat dit vuil zo snel mogelijk wordt verwijderd of de installatie gereinigd, zodat elk risico voor de gezondheid van de werknemers door de verontreiniging of besmetting van de ingeademde lucht wordt voorkomen of beperkt.

Wie is bevoegd persoon?

Volgens de codex welzijn op het werk is een bevoegd persoon: een persoon die aangeduid is door de werkgever en die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven om specifieke door de codex bepaalde handelingen te stellen, inzonderheid in verband met de toepassing van bepaalde preventiemaatregelen of het uitvoeren van controles.

  • Dus indien je als werkgever iemand zelf in huis hebt met de juiste capaciteiten, mag je deze 'controle' zelf uitvoeren.
  • De meeste bedrijven hebben deze kennis en ervaring niet in dienst en doen daarom vaak beroep op een onderhoudsfirma. Via het afsluiten van een onderhoudscontract met dergelijk bedrijf verzeker je je ervan dat het nodige preventief wordt uitgevoerd.

Waar vind ik dergelijke bedrijven ?

Je vindt ze terug in de gouden gids of je kan via internet zoeken. In dat laatste geval kom je meestal terecht bij de grote bedrijven, maar een klein bedrijf kan dit werk natuurlijk ook uitvoeren.

Meer informatie vind je op de website van de federatie Febetec.

[bron: Prebes Kenniscentrum]