10 geboden voor de startende preventieadviseur

  • 10/11/2020

Als beginnend preventieadviseur word je overstelpt met heel wat informatie en opdrachten. Belangrijk hierbij is om het overzicht te behouden en vooral de moed niet te verliezen. Deze 10 tips kunnen je daarbij helpen.

1. Planmatig denken en werken

Centraal binnen het werk van een preventieadviseur staat ‘plannen’. Het is belangrijk om een duidelijk plan, werkkader te hebben waar je stap voor stap al je taken aanvasthangt. Begin met een grondige analyse, zodat je een zicht krijgt op alle taken, opdrachten, risico’s,... Van daaruit kan je gaan structureren, plannen en prioriteiten stellen.

2. Verantwoordelijkheidszin

Straal steeds de nodige verantwoordelijkheidszin uit, en geef het goede voorbeeld. Je kan geen verantwoordelijkheidsgevoel van anderen verwachten, als je dat zelf niet uitdraagt. Je doen en handelen worden bovendien als preventieadviseur extra in de gaten gehouden.

3. Enthousiasme

In de lijn met de vorige tip ligt het uitstralen van enthousiasme. Mensen sensibiliseren en bewust maken van bepaalde handelingen of gedragingen lukt beter als dat uitgedragen wordt op een enthousiaste en aanstekelijke manier. Mensen zullen minder opvangen als de informatieoverdracht opgedrongen wordt op een strenge manier.

4. Overleg en betrokkenheid

In je bedrijf spelen er zich heel wat processen af, belangrijk hierbij is dat je een klare kijk krijgt op deze vaak technische handelingen. De mensen op de werkvloer beschikken over de nodige technische know-how. Gebruik deze info om je te ondersteunen in het nemen van beslissingen en maatregelen. Bovendien verhoog je op deze manier de betrokkenheid en de inspraak van collega’s, wat van groot belang is.

5. Alertheid

Sommige collega’s zien in bepaalde situaties geen onheil, terwijl je als preventieadviseur wel mogelijke gevaren zal identificeren. Communiceer hierover openlijk en probeer mensen duidelijk te maken hoe jij de situatie ziet.

6. Hands-on-mentaliteit

Er komen als preventieadviseur allerlei taken en opdrachten op je af, bij de ene leidinggevende zal je al meer steun krijgen dan bij de ander. Probeer de zaken daarom zoveel mogelijk pragmatisch te benaderen met een hands-on-mentaliteit. Het gevaar schuilt erin dat je jezelf anders verliest in administratieve taken, waardoor je kostbare tijd verliest. Belangrijk is dat je het doel voor ogen houdt en daar ook naar handelt op een efficiënte en veilige manier.

7. GBV = GEZOND BOEREN VERSTAND

De materie van ‘welzijn’ is vaak zo uitgebreid en complex, dat het gebruiken van je ‘gezond boeren verstand’ vaak een hulpmiddel kan zijn.

Maak het allemaal niet te moeilijk of te ingewikkeld, want dat is de materie op zich al!

8. Duidelijkheid

Leidinggevenden verwachten van hun preventieadivseur een duidelijke mening, standpunt of visie. Tracht deze dan ook op een transparante manier over te brengen, aangezien niet iedereen altijd mee is of op de hoogte is van het preventieverhaal.

9. Onderbouwen

Onderbouw maatregelen, adviezen of meningen als preventieadviseur. Vaak hebben onze voorgestelde maatregelen of adviezen ook een financiële kant en men gaat al sneller mee in je hele verhaal als alles goed onderbouwd is met feiten, analyses, gegevens,...

10. Volhouden

Weet dat je werk als preventieadviseur nooit ‘klaar en afgewerkt’ zal zijn! Die ingesteldheid is heel belangrijk om niet ontmoedigd te geraken! Geef niet op en blijf de dingen aanpakken en afwerken binnen je eigen mogelijkheden!

Meer informatie