Gebruik jij een roltrap zoals het hoort? Doe de test!

Aan de hand van 10 meerkeuzevragen peilt Agoria naar de kennis over het veilig gebruik van roltrappen. Aan het einde van de test krijg je een score, samen met een duidelijke uitleg over het aangewezen veilig gedrag.

In het kader van de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 2020 ontwikkelde Agoria een online quiz om na te gaan in welke mate je roltrappen veilig gebruikt. Aan de hand van 10 meerkeuzevragen peilen ze naar de kennis over het veilig gebruik van roltrappen. Daarbij focussen ze vooral op 10 aandachtspunten. Deze zijn bepaald aan de hand van een analyse van de meest frequente ongevallen. Op het einde krijg je een score, samen met een duidelijke uitleg over het aangewezen veilig gedrag.

Doe hier de test!

Meer informatie

[bron: BeSWIC]