Webinar Anpi: Betrouwbaarheid van brandbeschermingsuitrusting en -installaties

  • 23/02/2021

De betrouwbaarheid van brandbeschermingsuitrusting en -installaties is van vitaal belang. De gebruikelijke actoren - fabrikanten, installateurs - moeten functionele apparatuur leveren en installeren. Dit is een onbetwistbare vereiste.

Rol van de beheerder

Een essentiële en vaak vergeten actor is de beheerder. Zijn rol is primordiaal, hij is verantwoordelijk en moet er door zijn beheer voor zorgen dat de uitrusting die hij onder zijn verantwoordelijkheid heeft in goede staat verkeert en in werking blijft in de tijd.

Wat de veiligheid betreft kan geen enkele storing worden getolereerd. Veiligheidsuitrusting moet te allen tijde operationeel en efficiënt zijn.

5 belangrijke fasen

Hoe kan de betrouwbaarheid van de uitrusting bij en door de gebruiker worden gewaarborgd? De belangrijke fasen zijn:

  1. Goedkeuring van plannen, berekeningsnota's en concepten
  2. Initiële inspectie bij de indienststelling
  3. Regelmatige verificatie
  4. Onderhoud (of service)
  5. Functionele controle (of periodieke inspectie)

Controle

Er zijn evenveel definities van de termen "verificatie", "inspectie", "controle" als er referentiesystemen zijn. Het is dan ook een uitdaging voor de beheerder om de rol en de bevoegdheid van de verschillende actoren te definiëren: bekwame technici, gespecialiseerde en gecertificeerde firma’s, en geaccrediteerde controle-instanties.

Webinar 

Op 26 maart organiseert ANPI een webinar dat zal helpen de opdrachten en plichten in het kader van brandpreventie beter te verrichten. Het webinar is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij brandpreventie. 

Als je lid bent van Prebes krijg je 10% korting.

👉 Meer informatie en inschrijven