10 jaar na Fukushima

Tien jaar geleden vond de kernramp van Fukushima plaats. Het kernongeval in Fukushima is de op een na grootste ramp met een kerncentrale in de geschiedenis. Het FANC maakt de balans op en publiceert de brochure "Fukushima - 10 jaar later".

Wat gebeurde er op 11 maart 2011?

Op 11 maart 2011 wordt Japan door elkaar geschud door een aardbeving met een sterkte van 9. Vijftig minuten later volgt een gigantische tsunami met een vloedgolf van 10 tot 15 meter hoog. Het water overspoelt met gemak de 6 meter hoge zeewering van de kerncentrale van Fukushima Daiichi.

De muur van water schakelt de stroomtoevoer uit, waardoor de koelwatercirculatie in de reactoren stilvalt. Daardoor raken de splijtstofkernen oververhit, met een meltdown van drie reactoren als gevolg. De daaropvolgende waterstof­explosies sturen pluimen radioactieve stoom en brokstukken de lucht in. Drie van de zes kernreactoren van Fukushima raken onherstelbaar beschadigd, de drie andere reactoren liggen op dat ogenblik stil voor onderhoud. Een gebied van meer dan de helft van de oppervlakte van België, raakt besmet met radioactieve deeltjes.

INES-schaal

De International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) werd in 1990 ingevoerd door het Internationaal Atoomenergieagentschap van Wenen om de ernst van een nucleair te karakteriseren.

Het kernongeval in Fukushima is de op een na grootste ramp met een kerncentrale in de geschiedenis. Het is ingedeeld op niveau 7 (het hoogste) van de INES-schaal – op hetzelfde niveau als de ramp in Tsjernobyl (1986) – met name vanwege de grote omvang van de radioactieve lozingen. Meer dan 100.000 mensen moesten na de ramp uit hun huizen worden geëvacueerd om hen te beschermen tegen radioactieve besmetting.

Federaal Agentschap Nucleaire controle (FANC)

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling. Eén van de wettelijke bepalingen is de FANC-wet van 15 april 1994. Al de andere wettelijke bepalingen rond ioniserende stralen kunnen gevonden worden in de Jurion-databank.

Tien jaar later maakt het FANC de balans op en publiceert het naar aanleiding van de herdenking van het ongeval een infobrochure met als titel ‘Fukushima – 10 jaar later’.

Op 9 maart 2021 was er een studiedag oa georganiseerd door Belgian Nuclear Society (BNS) en de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming (BVS), waar de presentaties via deze link kunnen gedownload worden.

Meer informatie

  • Lessen uit Japan: 10 jaar na de aardbeving, tsunami, kernramp | VRT
  • Fukushima 10 jaar later | FANC
  • Fukushima consequences and lessons learnt | BNS