Campagne veilig fietsen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zijn deze week gestart met een campagne rond veilig fietsen. Verspreid over heel Vlaanderen zullen campagneborden opduiken die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Voor het initiatief werkt de VSV samen met 188 Vlaamse steden en gemeenten die de campagne ondersteunen.

Massaal (veilig) blijven fietsen!

“We hebben het afgelopen jaar massaal de fiets (her)ontdekt. Deze positieve fietstendens wil ik vasthouden en verder stimuleren om zo bij iedereen een fietsreflex te creëren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Daarom trek ik nooit geziene budgetten uit voor de versnelde realisatie van concrete projecten voor meer en betere fietspaden. Maar ook menselijk gedrag speelt een belangrijke rol bij fietsongevallen. Daar willen we fietsers en automobilisten met deze positieve hoffelijkheidscampagne bewust van maken”, aldus Lydia Peeters.

Positieve campagne

Meer dan 5000 campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over Vlaanderen. Minister Peeters geeft een woordje duiding bij deze nieuwe fietscampagne: “Deze campagne vraagt met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.”

Meer informatie