Nieuwe wetgeving op stralingsrisico

De aanpassing van het reglementair kader met betrekking tot de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, kort gezegd het ‘ARBIS’ uit 2001, werd van kracht op 1 januari 2021.

Dominic Hermans, lid van de Raad van Bestuur van Prebes en diensthoofd dienst preventie en milieu in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), verduidelijkt de nieuwe reglementering in een interview voor Zorg Magazine.

Fysische controle vanaf nu verplicht intern

De update van 2018 die nu van kracht is geworden, heeft betrekking op de organisatie van de fysische controle, het toezicht op de stralingsbescherming van het personeel of de bezoekers van alle ziekenhuizen (of bedrijven) die werken met bronnen van ioniserende straling.

Agent voor stralingsbescherming

Ook nieuw is de functietitel AgSb (agent voor stralingsbescherming) of de internationale term Radiation Protection Officer of RPO. Per afdeling of dienst waar gewerkt wordt met ioniserende stralen, moet een werknemer als agent aangesteld worden die terugkoppelt aan het hoofd van de fysische controle.

Minder uitbesteding mogelijk

Alle taken met betrekking tot fysische controle uitbesteden aan een erkende instelling kan niet meer. De frequente en systematische stralingsbeschermingstaken op de werkvloer zijn nu de verantwoordelijkheid van de agent stralingsbescherming

Meer informatie

  • Nieuwe wetgeving op stralingsrisico | Zorg Magazine
  • Overzicht reglementair kader fysische controle | FANC
[bron: Zorg&Techniek]