Werkgever veroordeeld voor niet nakomen verplichtingen burn-out

Recent werd een werkgever veroordeeld voor het niet nakomen van de verplichtingen inzake het voorkomen van het risico op burn-out. Dit is een belangrijk precedent in de Belgische wetgeving. 

Wettelijke verplichting

De Codex Welzijn op het Werk vereist dat de werkgever in het kader van de risicoanalyse rekening houdt met situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk. Het niet naleven van deze verplichtingen wordt bestraft door het Sociaal Strafwetboek. Rechtbanken stellen de werkgever in burgerlijke zaken soms aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van een burn-out. Tot nu toe was de verantwoordelijkheid van de werkgever in deze kwestie echter nooit in strafzaken betrokken. 

Zelfdoding als aanleiding

In deze casus werd eerder al een verzoek ingediend voor een formele psychosociale interventie van collectieve aard, waarin melding gemaakt was van overbelasting. Een werknemer die al enkele maanden arbeidsongeschikt was wegens burn-out, pleegde zelfdoding. Dit was de concrete aanleiding tot de huidige rechtszaak. 

Onvoldoende preventieve maatregelen

In het vonnis van 24 februari 2021 oordeelde de Correctionele Rechtbank van Brussel dat de werkgever onvoldoende proactief was in het nemen van concrete preventieve maatregelen. Dit ondanks de klachten die verschillende werknemers en vakbonden hadden aangebracht. Deze klachten hadden betrekking op overbelasting door het werk. De werkgever werd veroordeeld tot een zware boete, waarvan de helft met uitstel. De twee leden van de hiërarchische lijn die ook gedagvaard waren, werden vrijgesproken op grond van de decumulregeling die ten tijde van de feiten nog gold.

De werkgever werd dus niet veroordeeld voor de burn-out of de zelfdoding. Hij werd hiervoor ook niet vervolgd. Hij is wel veroordeeld voor het niet nemen van maatregelen om de overmatige werkdruk aan te passen.

Precendent

Dit is een belangrijk precedent. Waar werkgevers een impact hebben, moeten ze de passende preventiemaatregelen nemen om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen. 

Meer informatie

[bron: Attentia, Cautius]